Разпореждане №60299/15.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60299

  гр. София, 15.12.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – Председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 608593/07.12.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по

  касационна жалба вх. № 13547/30.07.2021 г.

  и

  насрещна касационна жалба вх. № 18242/18.10.2021 г.

  срещу Решение № 617/08.06.2021 г., постановено по в.гр.д. № 3618/2020 г. на Софийски апелативен съд.

  Касационното производство е по чл. 79 ЗЗД; чл. 92 ЗЗД; - II поток;

  Касационна жалба вх. № 13547/30.07.2021 г.:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК /в подраздела на тази КЖ/;

  6/ внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпили отговор в срок, да се съобрази посоченото по-долу за пълномощното на насрещната страна;

  Насрещна касационна жалба вх. № 18242/18.10.2021 г.:

  1/ подадена е в срока по чл. 287, ал. 2 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ не е приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – по преписката е налице цветно ксерокопие на пълномощно, незаверено по реда на ЗАдв.; на касатора “ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ТРЕНДС“ ООД следва да се укаже да представи оригинал на приложеното по преписката ксерокопие на пълномощното за Адвокатско дружество “Т. и съдружници“ или същото да бъде заверено от някого от посочените в него адвокати по реда на ЗАдв. На страната да се даде възможност да заяви потвърждава ли извършените от посочените адвокати процесуални действия от нейно име и за нейна сметка до момента на представянето на надлежно пълномощно.

  6/ внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари