Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали използване на имот не по предназначението му, предвидено за съответната устройствена зона, е действие, което само по себе си води до създаване на пречки за съседен имот и обуславя уважаване на предявен от собствениците на този имот иск по чл. 109 ЗС, без да е необходимо доказване на конкретно накърняване на правото на собственост върху този имот и на факта на създаване на пречки за неговото ползване, по- големи от обикновените?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 223/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Адванс-Спас Костадинов” ООД със седалище и адрес на управление [населено място], С. К. К. и М. Д. К., действащи чрез своя процесуален представител адв. Ст. С., срещу въззивно решение № І-234 от 12.10.2010 г. по в.гр.д. № 1642/2020 г. на Бургаския окръжен съд. С него е отменено решение № 62 от 20.03.2020 г. по гр.д. № 940/2019 г. на Районен съд- [населено място], и е постановено друго по същество на спора, с което жалбоподателите са осъдени да преустановят неоснователните си действия, с които пречат на упражняване на правото на собственост на ищците Ж. С. Л. и Д. И. Л. , като преустановят ползването на УПИ ....., ....., ....., ....., ....., ..... и ..... в кв. ..... „а” и УПИ ....., ....., ....., ....., ..... и ..... в кв. ..... по плана на [населено място] като склад за продажба на дърва и въглища, с площадка за обработване на дървесина с поставени машини за рязане, цепене и дробилки за наситняване на дървесината, както и да премахнат струпаните върху описания УПИ въглища, дървен материал и отпадъци, и да премахнат ограждението и да освободят достъпа до общинска [улица]”а” и кв. ..... по плана на [населено място], заградена в участъка между о.т. 1088 и о.т.1086.

Мотиви

В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е недопустимо в частта, с която жалбоподателите са осъдени да премахнат ограждението и освободят достъпа да общинската улица. На следващо място са изложени подробни доводи за неправилност на въззивното решение поради необоснованост, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по следните правни въпроси: 1. Дали влошаването на факторите на жизнената среда, причинено в резултат от използване на имота не по предназначението му, предвидено за съответната устройствена зона, е действие, което само по себе си води до създаване на пречки за съседен имот и обуславя уважаване на предявен от собствениците на този имот иск по чл. 109 ЗС, без да е необходимо доказване на конкретно накърняване на правото на собственост върху този имот и на факта на създаване на пречки за неговото ползване, по- големи от обикновените. Дали нарушаването на предвижданията на подробен устройствен план само по себе си води до съществени неудобства за собствениците на съседни имоти. Дали самото нарушаване на строителните правила и санитарно-хигиенните норми, залегнали в ПУП-ПРЗ, по естеството си пречи на ищците да упражняват правото си на собственост, при което те не следва да доказват как организирането и експлоатацията на производствената площадка в жилищна територия им създава затруднения за пълноценно упражняване на правото им на собственост. Дали самият факт, че процесните постройки са незаконни и несъвместими с предназначението на имотите като жилищни, както и фактът, че в тях се осъществява производствена дейност, свързана с допълнителни замърсявания, е достатъчен за да се приеме, че се създават пречки за ищците да упражняват безпроблемно правото си на собственост, при което ищецът е освободен от задължението си доказва, че създадените за него пречки са по-големи от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари