Определение №60298/27.07.2021 по дело №821/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60298

  [населено място],27.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова ч.т.д. № 821 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.

  Образувано е по частна жалба вх. № 4730 от 24.03.2021 г. на П. Й. Х. срещу определение № 147 от 17.03.2021 г. на Апелативен съд – София по в.т.д. № 2208/2020 г., с което е оставено без уважение искането на настоящия жалбоподател за допускане увеличение размера на предявения по делото иск от 76 500 лв. на 177 000 лв.

  Частният жалбоподател моли за отмяна на атакуваното определение като неправилно. Tвърди, че с исковата молба не е посочила определена цена на иска, а е заявила искане за заплащане на пълния размер на дружествения дял, който следвало да се установи в хода на процеса. Твърди, че първоинстанционният съд е допуснал поредица от процесуални нарушения, които не били съобразени от въззивната инстанция при постановяване на обжалваното определение. Твърди, че е заявила с исковата молба правата си в пълен обем, изразяващи се в равностойност на дяловото й участие в имуществото на дружеството, изчислена по счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяване на участието в дружеството 31.7.2012 г. Процесуалните нарушения, допуснати от първоинстанционния съд се изразявали в указанията на първоинстанционния съд да посочи заплащането на каква сума претендира от ответното дружество. Ищцата счита, че не е заявила иска като частичен, нито на реда по който да бъде заявено увеличение. Изрично била заявила, че претендира 28 000 лв, но размерът на исковата претенция била определяема в хода на процеса и щяла да се уточни след ССЕ. Не била заявявала твърд размер от 28 000 лв. Освен това е поискала не да се счита за увеличение на иска, а уточняване. След приемане на ССЕ било уточнено, че се увеличава иска със сумата от 48 500 лв и да се счита предявен до 76 500 лв. Сочи, че при постановяване на обжалваното определение, било извършено нарушение като съдът в противоречие с първоначално заявеното от ищцата, не е извършил определяне цената на иска на основание чл. 70, ал. 3 от ГПК.

  В съдебното производство пред въззивния съд, част от допуснатите процесуални нарушения на първоинстанционния съд били отстранени. Ако първоинстанционният съд не бил преградил възможността за допускане на ССЕ, уточнението на цената на иска е щяло да се извърши пред първоинстанционния съд. Моли да се отмени определението и се укаже на въззивната инстанция да определи цената на иска съгласно чл. 70, ал.3 от ГПК.

  Ответникът по частната жалба – „Алпредо“ ЕООД оспорва същата. Счита, че въззивното определение следва да бъде потвърдено.

  Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, като съобрази данните по делото и доводите на частния жалбоподател, приема следното:

  Обжалваното определение е постановено на 17.03.2021 г. в открито съдебно заседание, като представител на жалбоподателя е присъствал в откритото съдебно заседание. Частната жалба е подадена на 24.03.2021 г. Следователно е подадена в предвидения в чл. 275, ал. 1 от ГПК срок.

  За да остави без уважение искането на П. Й. Х. за допускане увеличение цената на предявения срещу „Алпредо“ ЕООД иск, въззивният съд е приел, че с постановяване на първоинстанционното решение съдът е определил цената на предявения иск, което от своя страна представлявало изпълнение на правомощие на съда в случаите когато било налице затруднение при определяне размера на цената на иска. Частният жалбоподател – П. Х., е предявила срещу ответното дружество „Алпредо“ ЕООД иск за заплащане паричната равностойност на дяловото й участие в имуществото на дружеството, изчислена по счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието й в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари