Определение №60298/06.07.2021 по дело №48/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60298

  София, 06.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на единадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Маргарита Соколова

  Членове:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 48/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 288 вр. чл. 280 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Е. С. Н. чрез адв. С. Ил. Л., срещу въззивното решение № 4812/07.08.2020 г. по гр. д. № 6056/2019 г. на Софийския градски съд, ГК, IV - Д състав, с което е потвърдено решение № 81312/02.04.2019 г. по гр. д. № 33108/2018 г. на Софийския районен съд, 76-ти състав.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, изхожда от легитимирана страна, насочена е срещу въззивно решение, което не е изключено от обхвата на касационното обжалване, отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е допустима.

  От ответника по касация В. С. Н. не е подаден отговор в срока по чл. 287 ГПК.

  При произнасяне по допускането на касационното обжалване, Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., намира следното:

  С въззивното решение, предмет на касация, е потвърдено първоинстанционното решение, с което е отхвърлен предявеният от Е. Н. /сега жалбоподателка/ срещу В. Н. иск за делба на трети жилищен етаж със застроена площ от 137 кв. м., находящ се в триетажна жилищна сграда с гаражи и тавански жилищен етаж, с адрес: [населено място], район „В.“, [улица], представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор ............

  По делото е установено, че поземленият имот, в който се намира делбеният имот, произхожда от Д. Н. С., който е починал на 09.10.1973 г. и е оставил за наследници по закон съпруга Е. И. С., починала на 07.03.1994 г., и дъщеря М. Д. Н.. М. Н. е починала на 13.08.2007 г. и е оставила за наследници по закон съпруг С. К. Н., починал на 06.10.2013 г., и деца Е. С. Н. - ищца, и В. С. Н. - ответник.

  Със заявление с нотариална заверка на подписите от 12.08.1993 г. Е. И. С. и М. Д. Н., в качеството на собственици на дворното място, находящо се на [улица], потвърдили съгласието си В. С. Н. да строи започнатия строеж на триетажна масивна къща с тавански етаж и гаражи. Заявлението е вписано на 11.11.1994 г.

  Представен е акт за узаконяване № 49/15.07.1993 г., издаден от гл. архитект на Столичния народен съвет, според който се узаконява построената през м. август 1991 г. /неправилно посочено в мотивите към въззивното решение „1989 г.“/, без строителни книжа, триетажна жилищна сграда и мансарден етаж с гаражи, находяща се в [населено място], [улица].

  С н. а. № .../17.11.1994 г. ответникът В. Н. е признат за собственик на основание чл. 56, ал. 2, т. 2 З. /отм./ на триетажна жилищна сграда, находяща се в [населено място], [улица], понастоящем с идентификатор ...............

  Легитимирайки се за собственик, с н. а. № ..../07.02.1997 г. ответникът продал на „И. Т.“ Е. цялата триетажна жилищна сграда с гаражи и тавански жилищен етаж.

  С н. а. № ...../14.08.1998 г. „И. Т.“ Е. учредило на ответника право на ползване върху третия жилищен етаж и таванския мансарден етаж от сградата, и същевременно продало същите обекти на М. В. Н..

  От своя страна с н. а. № .../29.01.2003 г. М. Н. продала третия етаж на В. Р. Г., който с н. а. № ..../18.04.2006 г. го прехвърлил на „Б.“ Е..

  Представено е постановление за възлагане от 09.11.2017 г., вписано на 26.01.2018 г., по силата на което третият жилищен етаж, собственост на „Б.“ Е., е продаден на Н. Ю. Д..

  Въззивният съд приел, че обвързващата доказателствена сила на констативния нотариален акт № ...../17.11.1994 г. е оборена, тъй като към

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари