Определение №60297/05.08.2021 по дело №965/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60297

  гр.София,05.08.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четвърти август през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова ч.т.д. №965 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба от С. Х. К., чрез адв.А.С. срещу определение №338/04.11.2020г. по ч.т.д. №507/2020г. по описа на Апелативен съд- Пловдив, с което е потвърдено определение №254 от 09.06.2020г., постановено по т.д.№507/2020г. на Окръжен съд-Хасково. С първоинстанционното определение е прекратено производството по предявените от жалбоподателя против „Кооперативен пазар“ ООД иск за прогласяване нищожността на решенията, взети на проведено на 11.07.2017г. общо събрание на ответното дружество, евентуално за отмяната им по реда на чл.74 ТЗ.

  Частният касационен жалбоподател поддържа, че определението е недопустимо и неправилно- постановено в нарушение на закона и необосновано. Оспорва като неправилни изводите на съда, че не е активно процесуално легитимиран да иска отмяна на решенията на ОС на ответното дружество, тъй като към датата на вземането им /11.07.2017г./ не е бил съдружник. Излага доводи, че решението за неговото изключване като съдружник е отменено с влязъл в сила съдебен акт на 30.07.2019г., а мотивите на съда, че това решение има действие занапред са лишени от правна и житейска логика. Оспорва като незаконосъобразни и изводите на съда, че няма правен интерес от иска по чл.124, ал.1 ГПК за установяване нищожност на процесните решения на ОС, като твърди, че интересът му произтича от качеството съдружник и управител, които е притежавал. Моли да се отмени определението за прекратяване на делото. Претендира разноски.

  Допускането на касационно обжалване обосновава с предпоставките по чл.280, ал.2, пр.2 ГПК- недопустимост на обжалваното определение. Поддържа, че като е приел, че предявените искове са недопустими и е потвърдил определението за прекратяване на производството, въззивният съд е постановил недопустим съдебен акт.

  Ответникът „Кооперативен пазар“ ООД, [населено място] оспорва жалбата като неоснователна.

  Частната касационна жалба е допустима – подадена е в законоустановения срок по чл.275, ал.1 ГПК от надлежна страна срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

  Производството по т.д.№507/2020г. на Окръжен съд- Хасково е образувано по предявени от С. Х. К. срещу „Кооперативен пазар“ ООД искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за прогласяване нищожността на решенията на Общото събрание на ответното дружество, взети на 11.07.2017г., евентуално за отмяната им по реда на чл.74 ТЗ.

  С определение от 09.06.2020г. Окръжен съд-Хасково прекратява производството като недопустимо, като излага мотиви, че ищецът е изключен като съдружник от „Кооперативен пазар“ ООД с решение на ОС от 19.09.2015г., което е породило незабавно действие в отношенията му с дружеството и останалите съдружници. Съдът констатира, че решението за изключване на К. като съдружник е отменено с влязло в сила на 30.07.201г. съдебно решение. Като съобразява, че отменителното решение е влязло в сила след 11.07.2017г., а отмяната има действие занапред, съдебният състав стига до краен извод, че към момента на вземане на оспорените решения от ОС ищецът не е имал качеството съдружник, респ. не е активно процесуално легитимиран за предяви иск по чл.74 ТЗ, нито има правен интерес от иска по чл.124, ал.1 ГПК.

  С обжалваното определение на Апелативен съд- Пловдив е потвърдено определението за прекратяване на делото, като въззивният съд споделя напълно изложените от първоинстанционния съд мотиви за липсата на активна процесуалноправна легитимация на ищеца да претендира отмяна на решенията на ОС на ответното дружество, както и липса на интерес да иска установяване на тяхната нищожност, още повече, че обстоятелствата, въз основа на които претендира отмяна и нищожност са едни и същи.

  Настоящият състав на ВКС намира, че няма основание за допускане на обжалваното определение до касационен контрол за проверка за евентуалната му недопустимост съгласно чл.280, ал.2, пр.2 ГПК. Изложените

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари