Определение №60297/26.07.2021 по дело №266/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно приложението на чл. 78, ал. 4 ГПК.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

изслуша докладваното от съдия Анна Баева ч.т.д. № 266 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на „Румис Холдинг” ООД, представлявано от адв. Б. Д., срещу определение № 260084 от 10.11.2020г. по ч.т.д. № 600/2020г. на Апелативен съд – Пловдив, с което след отмяна на определение № 111 от 05.03.2020г. по т.д. № 124/2019г. на Хасковски окръжен съд, е оставено без уважение искането на частния жалбоподател за присъждане на сумата 2500 лева – направени разноски за адвокатско възнаграждение в първоинстанционното производство.

Мотиви

Частният жалбоподател поддържа, че обжалваното определение е неправилно, тъй като е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Поддържа, че след двукратно дадени от първоинстанционния съд указания за отстраняване на нередовности на исковата молба и подадени в тяхно изпълнение две молби, е била разпоредена размяна на книжата с указания до частния жалбоподател като посочен ответник по иска за представяне на писмен отговор по реда на чл.367 ГПК. Сочи, че е подал такъв отговор, в който ясно е изразил и обосновал становище за недопустимост на предявения против него иск и е направил искане за прекратяване на производството и присъждане на разноски. Поддържа, че едва след получаване на препис от отговора ищецът на практика се е отказал от първоначално посочения ответник, като заявил, че е допусната грешка и е поискал този ответник да бъде заменен с „Румис Абагар” ЕООД. Счита, че на практика съдът е бил десезиран с представената допълнителна молба и съдът с оглед заличаването му като ответник, на практика е прекратил производството против него. Поради това счита, че е налице хипотезата на чл.78, ал.4 ГПК. В изложението си по чл.284, ал.3, т.1 ГПК частният жалбоподател прави искане за допускане на касационно обжалване на основание чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3, като сочи следните процесуалноправни въпроси:

1. Налице ли е отказ от ответник, когато с представена допълнителна молба ищецът твърди, че е допусната грешка и посочва нов ответник, без да е представено съгласие на страните и на лицето, което ще встъпи като ответник, съгласно чл.228, ал.3 ГПК? В този случай дължат ли се разноски на ответника, изготвил отговор на исковата молба, който не е станал причина за завеждане на делото?

2. При заличаване от съда на ответник, който е изключен от участие в образуваното дело, може ли да се приеме, че е налице по отношение на този ответник фактическо прекратяване на делото, след като съдът не се е произнесъл? В този случай на заличаване на ответник, след размяна на книжата и представен отговор на исковата молба, от който отговор ищецът е установил, че е насочил иска срещу ненадлежна страна, подал е допълнителна молба за конституиране на нов ответник, следват ли се разноски на заличения ответник, който не е станал причина за завеждане на делото?

3. Налице ли е отказ или оттегляне на предявения иск срещу един от ответниците, когато с представена допълнителна молба ищецът твърди, че е допусната грешка и предявява иск срещу нов ответник. Десезиран ли е съдът и с оглед заличаването на този ответник може ли да се приеме, че е налице фактическо прекратяване на производството срещу заличения ответник? В този случай дължат ли се разноски на ответника, изготвил отговор на исковата молба, който не е станал причина на завеждане на делото?

4. Следва ли въззивният съд да се произнесе по всички доводи, посочени в отговора против подадената въззивна частна жалба против разноските?

5. Следва ли ответник, получил искова

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари