Определение №60297/05.07.2021 по дело №1146/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № 1146 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК и сл.

История на спора

С решение № 260094 от 18.11.2020 г. по в.гр.д.№ 656/2020 г. на Пазарджишки окръжен съд е отменено решение № 640 от 06.08.2019 г. по гр.д.№ 278/2018 г. на Пещерски районен съд, вместо което е постановено решение, с което:

1/. по предявения от С. П. Г. срещу П. Г. О. положителен установителен иск за собственост по чл. 124, ал. 1 ГПК, е прието за установено, че С. П. Г. е собственик на 5/12 идеални части от имот пл.№ ...., с площ от 384 кв.м., за който е отреден УПИ ...-..., в кв. ...по кадастралния план на [населено място], ведно с построените в имота еднофамилна двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 118 кв.м. и едноетажна масивна селскостопанска сграда с площ от 33 кв.м., като искът е отхвърлен в останалата му част като неоснователен;

2/. по насрещния положителен установителен иск за собственост по чл. 124, ал. 1 ГПК, предявен от П. Г. О. срещу С. П. Г., е прието за установено, че П. Г. О. е собственик на 7/12 идеални части от описания по-горе недвижим имот, като искът е отхвърлен в останалата му част.

Срещу въззивното решение е подадена касационна жалба от С. П. Г., чрез адвокат Х. С., вх.№ 263946 от 21.12.2020 г., с която същото се атакува в частта му отхвърляща иска на С. П. Г. над 5/12 до 12/12 ид.ч. и в частта му уважаваща насрещния иск за 7/12 ид.ч. Развити са оплаквания за неправилност на въззивното решение, поради постановяването му при допуснати съществени процесуални нарушения – на чл. 146, чл. 154 ГПК и чл. 266 ГПК, при необоснованост на фактическите изводи и в нарушение на материалния закон – чл. 23 СК. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК за допускане до касационно обжалване.

Срещу въззивното решение е подадена касационна жалба и от П. Г. О., чрез адвокат М. С., вх.№ 261692 от 10.02.2021 г., с която същото се атакува в частта му уважаваща иска на С. П. Г. за 5/12 ид.ч. и в частта му отхвърляща насрещния иск за разликата над 7/12 до 12/12 ид.ч. Развити са оплаквания за неправилност на въззивното решение, поради постановяването му в нарушение на материалния закон – чл. 13 СК 1968 /отм./, чл. 14 СК 1968 /отм./ и чл. 103 СК 1968 /отм./, при допуснати съществени процесуални нарушения – на чл. 235 ГПК и чл. 236 ГПК (необсъждане на всички събрани по делото доказателства и неправилна преценка на обсъдените) и поради необоснованост. Иска се допускане до касационно обжалване на решението в обжалваните части на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК и чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

За да постанови обжалваното въззивно решене по предявените положителни установителни искове за собственост на процесния имот (първоначален и насрещен), въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че процесният имот е бил собственост на С. Х. О., починала 1963 г., оставила за наследници съпруга си Г. П. О. и синовете си П. Г. О. и И. Г. О.. На 20. 01. 1976 г. е била одобрена съдебна спогодба по гр. д. № 216/1975 г. по описа на РС Велинград, постигната между наследниците на С. О., с която П. О. и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари