*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60296

  гр. София, 10.12.2021 г.

  Мария Иванова –председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 608565 от 06.12.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./- II поток.

  Касационна жалба вх. № 5337/13.10.2021 г. и касационна жалба вх. № 4954/24.09.2021 г. не отговарят на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  Касационна жалба вх. № 5337/13.10.2021 г.:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК– препис от обжалвания акт е връчен на 13.09.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК;

  5/ приложено е пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК– на л. 234 от І инст.;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК– не се дължи;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи –постъпил е отговор в срок с приложено пълномощно по преписката към касационната жалба.;

  Касационна жалба вх. № 4954/24.09.2021 г.:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК –препис от обжалвания акт е връчен на 26.08.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – по преписката;

  6/ внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ не/осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи –срокът за отговор на насрещната страна– КПКОНПИ не е изтекъл. Видно от съобщението препис от касационната жалба е връчен на 19.11.2021 г.;

  Предвид гореизложеното, преписката следва да се върне на администриращия съд. Същата следва да бъде изпратена на ВКС след постъпването на отговор, респ. след изтичане на едномесечния срок по чл. 287, ал. 1 ГПК.

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари