Определение №60296/02.08.2021 по дело №1995/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60296

  София, 02.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на втори юли две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Даниела Стоянова ч.гр.дело № 1995/2021год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на адв. С. К. К. против определение № 82 от 09.03.2021 г., постановено по гр. д. № 3759/2020 г. на Върховния касационен съд, с което е отменен ходът по същество на делото и е оставена без разглеждане като недопустима жалбата му с вх. № 2596/26.10.2020 г. срещу решение № 2969 от 09.10.2020 г. на Висшия адвокатски съвет.

  В жалбата са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното определение и се иска отмяната му. Жалбоподателят поддържа, че трайната съдебна практика, на която ВКС се е позовал и която предвижда, че процесното решение на ВАдвС не подлежи на обжалване, в случая е неприложима. Твърди, че правото му на обжалване се извежда от разпоредбите на чл. 9, ал. 6 във вр. с чл. 7, ал. 7 от Закона за адвокатурата и от Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии. Посочва, че атакуваното решение попада в обхвата на директивата като въвеждащо нова регулация за упражняване на адвокатската професия.

  Ответникът по делото – Висшият адвокатски съвет – е подал отговор на частната жалба, в която излага становище за нейната неоснователност.

  Върховният касационен съд, състав на IIІ г. о., за да се произнесе съобрази следното:

  Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

  Пред Върховния касационен съд е постъпила жалба от адв. С. К. К. срещу решение № 2969 от 09.10.2020 г. на Висшия адвокатски съвет. С решението е прието, че Висшият адвокатски съвет няма да предоставя стикери за заверка на адвокатските карти за 2021 г., без да бъдат издължени месечните вноски към Висшия адвокатски съвет. След провеждане на о.с.з. по делото, съставът на ВКС е постановил определение, с което е намерил жалбата за недопустима. Посочил е, че в съответствие с конституционно закрепените принципи на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка, при които се упражнява адвокатската професия, законодателят не е предвидил обща възможност за обжалване на всички решения, респ. мълчаливи откази, на Висшия адвокатски съвет. Приел е, че Върховният касационен съд упражнява контрол за законосъобразност на решенията на Висшия адвокатски съвет само в изрично посочените в Закона за адвокатурата случаи и тъй като обжалваното решение е извън тях, то не подлежи на обжалване, съответно подадената жалба е недопустима.

  Атакуваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

  Константна е практиката на ВКС, според която Законът за адвокатурата урежда изчерпателно хипотезите, в които актовете на Висшия адвокатски съвет подлежат на съдебен контрол, а именно: чл. 7, ал. 4-7, чл. 9, ал. 6, чл. 10, ал. 5, чл. 16, ал. 4 и ал. 5, чл. 19, ал. 7 и ал. 8, чл. 20, ал. 3, чл. 22, ал. 3, чл. 53, ал. 2, чл. 61, ал. 4, чл. 106, ал. 4, чл. 116, ал. 1 и чл. 130, ал. 2 от ЗАдв (така определение № 6 от 06.01.2021 г. по гр. д. № 4089/2020г. на ВКС, ІІІ г.о., определение № 250 от 10.01.2017 г. по гр. д. № 3301/2016 г. на ВКС, III г. о., определение № 366 от 5.11.2014 г. на ВКС по гр. д. № 4883/2014 г., IV г. о. и др.). Извън тези изрично изброени хипотези, решенията на Висшия адвокатски съвет не подлежат на обжалване пред съд съобразно принципа, залегнал в чл. 134, ал. 1 от Конституцията на Р. България, съгласно който адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Доколкото в случая атакуваното решение на Висшия адвокатски съвет не попада в изчерпателно изброените

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари