Определение №60296/05.07.2021 по дело №189/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд да обсъди всички събрани по делото доказателства и въведените от страните доводи и възражения.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 189/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. В. Г. като пълномощник на И. П. И., адв. Св. Г.-Т. като пълномощник на Й. Х. Д., С. Т. Г., И. П. И. и П. К. И., и адв. М. К. като пълномощник на Н. К. К., срещу въззивно решение № ІІІ-227 от 14.10.2020 г. и решение № 260279 от 30.10.2020 г., и двете постановени по в.гр.д. № 1239/2020 г. на Окръжен съд-Бургас. В касационната жалба са изложени подробни оплаквания за неправилност на въззивното решение поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон. Жалбоподателите поддържат, че съдът неправилно е приел, че саморъчното завещание с датата 15.03.1991 г., оставено от общия наследодател К. Д. К. в полза на неговия син Д. К. представлява универсално завещание, а не завет, и по отношение на него не намира приложение разпоредбата на чл. 19, ал.1 ЗН. На следващо място сочат, че въззивният съд не е обсъдил възражението им, че до смъртта си облагодетелстваното със завещанието лице по никакъв начин не е демонстрирало пред наследниците по закон и пред трети лица намерението си да се ползва от завещанието, а напротив-участвал е като сънаследник и съделител в извършването на доброволна делба през 2004 г., което сочи, е признал правата на останалите наследници по закон. Считат за необосновани и изводите на въззивния съд, че в тяхна полза не осъществен фактическия състав на придобивната давност, като поддържат, че при формиране на тези изводи съдът не е обсъдил всички събрани по делото доказателства, както и че е приложил неправилно разпоредбите на чл. 69 ЗС и чл. 79, ал.2 ЗС.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по поставените в изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК правни въпроси. Жалбоподателите се позовават и на основанието по чл. 280, ал.2, изр. последно ГПК- очевидна неправилност.

В писмен отговор на касационната жалба ответниците по касация Д. М. К. и А. М. К. изразяват становище, че не са налице релевираните от жалбоподателите основания за достъп до касационно обжалване.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

С въззивно решение № ІІІ-227 от 14.10.2020 г., поправено с решение № 260279 от 30.10.2020 г. по гр.д. № 1239/2010 г. на Окръжен съд Бургас е :

-обезсилено решение № 160/09.08.2019 г. по гр. д. № 971/2017 г. на Районен съд Карнобат в частта, с която е обявен за нищожен договор за доброволна делба, сключен на 31.10.2014 г. между Д. М. К., А. М. К., И. П. И., П. К. И., Т. К. Д. и Й. Х. Д. в частта, с която е извършена доброволна делба за разликата над 1/2 ид. ч. от поземлени имоти с № ..........; № ...........; № ...........; № .........; № ..........; № ..........; № ..........; № ..........; № ...........; № ........ и № ..........; както и в частта, с която е извършена доброволна делба за разликата над 1/4 ид. ч. от следните недвижими имоти, находящи се в [населено място]: ПИ № ..........; ПИ № ........; ПИ № .......... , и в тази част производството по делото е ПРЕКРАТЕНО.

- потвърдено е решение № 160 от 09.08.2019 г. по гр. д. № 971/2017 г. на Районен съд-Карнобат

- в частта, с която е прието за установено по отношение на ответника Н. К. К., че ищците Д.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари