Определение №60295/02.08.2021 по дело №1495/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60295

  София, 02.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на втори юли две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като разгледа докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ч.гр.дело № 1495/2021год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба с вх. № 2052/28.02.2020 г., подадена от Р. А. Ш.-П., чрез адвокат А. С., срещу определение № 31 от 06.02.2020 г., постановено по гр. д. № 2017/2018 г. на ВКС в частта, с която като е изменено определение № 295/25.07.2019 г. на ВКС по същото дело в частта му за разноските като краен резултат жалбоподателката Р. А. Ш.-П. е осъдена заедно с И. Е. Д. да заплатят на ответника по касация П. П. С. деловодни разноски в размер на 27 349 лв. Това е видно както от обстоятелствената част на жалбата и заявения петитум, така и от липсата на представителна власт у Р. А. Ш.-П. и нейният адвокат спрямо И. Е. Д..

  Определение № 31 от 06.02.2020 г., постановено по гр. д. № 2017/2018 г. на ВКС, в частта, с която разноските в полза на ищеца са поставени в тежест на И. Е. Д. е влязло в сила. В хода на производството по чл.248 ГПК И. Е. Д. е починала и на нейно място са конституирани наследниците й - с разпореждане № 60/31.03.2020 г. съдът е констатирал настъпилото процесуално правоприемство по чл. 227 от ГПК между нея и и нейната единствена призована наследница по закон (племенница – чл. 10, ал. 2 от ЗН) – ответницата Р. А. Ш.-П.. С молба от 03.06.2020 г. последната е представила доказателства, че се е отказала от наследството на ответницата И. Е. Д.. С разпореждане № 121/21.07.2020 г., разпореждане № 164/11.09.2020 г. и разпореждане № 205/26.10.2020 г. на мястото на починалата ответница по делото последователно са конституирани като нейни процесуални правоприемници следващите призовани нейни наследници по закон – роднини по съребрена линия от четвърта, пета и шеста степен съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗН поради направени от всички наследници от предходна степен откази от наследството на ответницата, за което са представени съответните доказателства. На всички призовани наследници е връчвано копие от съответното разпореждане за конституирането им по делото, както и от определение № 31/06.02.2020 г. Част от конституираните с разпореждане № 205/26.10.2020 г. наследници по закон (роднини по съребрена линия от шеста степен), а именно: А. А. Ш., С. А. Ш., Л. Н. К., П. Н. К., Радост С. С., Г. С. С., Т. Г. А., Д. Х. С., С. М. С., Х. М. С., Х. М. П., Ж. М. П., Д. С. Ш. и М. Д. Ш. също са представили доказателства по делото, че всеки от тях се е отказал от наследството на ответницата И. Е. Д.. Останалите правоприемници на последната, а именно С. Г. Н., Д. И. С. – малолетен, представляван от родителите си И. Д. С. и П. Ц. Ц., Д. М. С. – малолетна, представлявана от родителите си М. Д. С. и Т. С. Т., И. М. С. – малолетен, представляван от родителите си М. Д. С. и Т. С. Т., Г. С. Б. – непълнолетна, действаща със съгласието на родителите си С. и К. Б., Н. С. Б. – малолетна, представлявана от родителите си С. и К. Б., не са представили доказателства и не са направили твърдения по делото за направен отказ от наследство, поради което и същите следва да се считат за процесуалноправно легитимирани в настоящото производство. От тези лица в законоустановения срок не е подадена жалба против определението досежно частта, с която наследодателката им е осъдена да заплати разноски на ищеца. Не е изразено и становище по жалбата на Р. А. Ш.-П..

  В частната жалба на Р. А. Ш.-П. се

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари