Определение №60295/04.08.2021 по дело №1391/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60295

  [населено място],04.08.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четвърти август през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова ч.т.д. №1391 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба от „Корпоративна търговска банка“ АД /н/, чрез синдиците Ангел Донов и Кристи Маринова срещу определение №350/22.04.2019г., постановено по ч.гр.д. №134/2019г. на Окръжен съд- Перник, с което е потвърдено определение №3 от 08.02.2019г., постановено от съдия по вписванията в Служба по вписванията-гр.Радомир, с което е отказано вторично вписване /отбелязване в имотния регистър на вписан в ТР особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол“ АД, учреден в полза на „Корпоративна търговска банка“ АД /н/ с договор от 15.12.2011г. по отношение на недвижими имоти, находящи се в съответния съдебен район по молба с вх.рег.№136/08.02.2019г. по описа на СВ-Радомир.

  Частният касационен жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно поради нарушение на закона. Навежда оплакване, че са неправилни изводите на съда за неспазен 6-месечен срок за подновяване на обезпеченията по реда на §5, ал.3 от ПЗР на ЗИДЗБН. Поддържа, че в хипотезата на искано вписване с правно основание §5 от ПЗР на ЗИДЗБН /ДВ, бр.22 от 13.03.2018г./, неправилно съдът е приел, че се касае за първоначално вписване. Счита, че в случая не намират приложение изискванията за първоначално вписване, регламентирани в Правилника за вписванията /ПВ/, поради което е неправилен и изводът на съда, че следва да бъдат спазени изискванията на чл.22а ПВ и чл.18, ал.1 ПВ. Претендира за отмяна на обжалваното определение и за връщане на преписката на СВ със задължителни указания за вписване на особения залог.

  Допускането на касационно обжалване се поддържа на основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК с твърдение, че посочените въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Поставени са следните въпроси:

  „1. Кое е релевантното действие, обуславящо спазване на установения от §5, ал.3 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр.22 от 13.03.2018г. 6 –месечен срок, когато на основание посочената разпоредба молителят е поискал подновяване на особен залог на търговско предприятие; следва ли този срок да обхване вписване във всички регистри по чл.21, ал.2 и ал.3 ЗОЗ, с оглед на противопоставимостта на залога на трети лица или срокът се счита спазен със заявяване на обстоятелството в ТРРЮЛНЦ?;

  2. Какъв е видът на вписването на обстоятелства с правно основание §5 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр.22 от 13.03.2018 г., както и с оглед на вида на вписването – какъв следва да бъде предметния обхват на проверката, извършвана от съдията по вписванията по чл.32а, ал.1 ПВ, когато пред същия е образувано охранително производство по искане на несъстоятелна банка с правно основание § 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр.22 от 13.03.2018 г., във вр. с чл.22а от ПВ ? В този случай приложимr ли са чл.8 и чл.9 от ПВ, както и чл.264 от ДОПК, които установяват изискуемост на документи, относими към първоначално вписване на обстоятелства в имотен регистър по чл.22а ПВ?;

  3. Следва ли на основание чл.18 от ПВ във вр. с чл.22а, ал.4 от ПВ молителят, освен посоченото в чл.22а, ал.1 от ПВ удостоверение за вписване на залога в Търговския регистър (ТРРЮЛНЦ), да представи и два броя от молбата за извършване на исканото вписване или установеното от законодателя изискване в чл.22а, ал.4 от ПВ, към който намира приложение чл.18 от ПВ, когато се иска вписване по реда и при условията на чл.22а от ПВ, се отнася само и единствено до броя на представените от заявителя удостоверения за вписване на залога в ТРРЮЛНЦ?;

  4. Следва ли на основание чл.22а от ПВ, когато в удостоверението за вписване на залога в ТРРЮЛНЦ не

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари