Определение №60294/13.07.2021 по дело №1551/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60294

  гр. София, 13.07.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито съдебно заседание на първи юли през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова ч.т.д. № 1551/2019 г., за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на А. Н. Д. и К. Х. М., двамата заедно упражняващи правомощията на синдик на „Корпоративна търговска банка“ АД /н/, срещу определение № 840 от 10.05.2019 г. по ч.гр.д. № 347/2019 г. на Бургаски окръжен съд. Със същото е потвърдено определение № 4 от 21.02.2019 г. на съдията по вписванията при Районен съд – Бургас, с което по молба с вх. № 2043/21.02.2019 г. е отказано вписване на удостоверение за подновяване на особен залог, на основание § 5, ал. 1 ПЗР на ЗИД на ЗБН.

  В частната касационна жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение. Твърди се, че не е налице нарушение на чл. 22а, ал. 4 във вр. с чл. 18 от ПВ, както е приел съдът, тъй като заявеният за вписване акт е удостоверение, издадено от ТРРЮЛНЦ и приложено в два еднообразни екземпляра. Защитава се тезата, че дори да липсва предходно вписване на договора за особен залог върху търговско предприятие в СВ, няма пречка вписването да бъде извършено по партидата на залогодателя на основанието по § 5, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗБН, обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г. – посочената разпоредба дава възможност на банката да поднови всяко едно обезпечение за нов срок. Изразява се и становище, какво следва да включва обхватът на проверката, извършвана от съдията по вписванията в подобна хипотеза. Иска се отмяна на атакуваното определение и връщане на преписката в СВ – [населено място] със задължителни указания за извършване на исканото вписване.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, след преценка на данните по делото, приема следното:

  Частната касационна жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна, в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 от ГПК, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да потвърди определението на съдията по вписванията в СВ – [населено място], с което е отказано да се впише подновяване на особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол“ АД, включващо недвижими имоти, Бургаският окръжен съд след извършена служебна проверка от съдията по вписванията е установил, че такъв залог не е бил вписан в регистъра и не е налице заличаването му. Изложил е доводи, че подновяването на вписването няма самостоятелен характер, а е свързано с наличие на предходно вписване. Поради липсата на първоначално вписване, окръжният съд е заключил, че не може да се извърши исканото подновяване. На следващо място е приел, че молителят не е представил по делото необходимите документи съгласно чл. 22а ПВ във вр. с чл. 18, ал. 1 ПВ, поради което не са налице предвидените предпоставки за уважаване на молбата. Съдът не е споделил и доводите на жалбоподателя, че дори и да няма предходно вписване в имотния регистър, понастоящем липсва пречка за вписването на учредения особен залог на търговско предприятие, тъй като същото представлява вторично вписване или отбелязване на вече извършено съгласно чл. 21 от ЗОЗ вписване в търговския регистър. Посочил е, че към молбата е представено копие от договора за учредяване на особен залог на търговско предприятие от 30.07.2013 г., но от същото не може да се установи дори дали е спазена формата на сключването му по см. на чл. 21 от ЗОЗ – писмена с нотариална заверка на подписите; като не са налице и останалите предпоставки на закона за извършването на първоначално вписване.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК частният жалбоподател сочи като значими за изхода на делото по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари