Определение №60294/04.08.2021 по дело №1319/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60294

  [населено място],04.08.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четвърти август през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова ч.т.д. №1319 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба от „Корпоративна търговска банка“ АД /н/, чрез синдиците Ангел Донов и Кристи Маринова срещу определение №439/16.04.2019г., постановено по ч.т.д. №244/2019г. на Софийски окръжен съд, с което е потвърдено определение от 08.02.2019г., постановено от съдия по вписванията в Служба по вписванията-гр.Сливница, с което е отказано вторично вписване /отбелязване в имотния регистър на вписан в ТР особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол“ АД, учреден в полза на „Корпоративна търговска банка“ АД /н/ с договор от 15.12.2011г. по отношение на недвижими имоти, находящи се в съответния съдебен район по молба с вх.рег.№269/08.02.2019г. по описа на СВ-Сливница.

  Частният касационен жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно поради нарушение на закона. Навежда оплакване, че в хипотезата на искано вписване с правно основание §5 от ПЗР на ЗИДЗБН /ДВ, бр.22 от 13.03.2018г./, неправилно съдът е приел, че се касае за първоначално вписване. Счита, че в случая не намират приложение изискванията за първоначално вписване, регламентирани в Правилника за вписванията /ПВ/, поради което е неправилен и изводът на съда относно приложението на чл.264 ДОПК. Излага доводи, че са неправилни мотивите на съда за неспазване изискванията за индивидуализация на акта, за който се иска вписване, като се позовава на разпоредбата на чл.77, ал.1 ЗКИР, както и на нормите на чл.22а, ал.4 вр. чл.18, ал.1 ПВ. Претендира за отмяна на обжалваното определение и за връщане на преписката на СВ със задължителни указания за вписване на особения залог.

  Допускането на касационно обжалване се поддържа на основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК с твърдение, че посочените въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Поставени са следните въпроси:

  „1. „Какъв е видът на вписването на обстоятелства с правно основание §5 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр.22 от 13.03.2018 г., както и с оглед на вида на вписването – какъв следва да бъде предметния обхват на проверката, извършвана от съдията по вписванията по чл.32а, ал.1 ПВ, когато пред същия е образувано охранително производство по искане на несъстоятелна банка с правно основание § 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр.22 от 13.03.2018 г., във вр. с чл.22а от ПВ ? В този случай приложим ли е чл.264 от ДОПК, който установява изискуемост на документи, относими към първоначално вписване на обстоятелства в имотен регистър по чл.22а ПВ?;

  2. Задължен ли е молителят в случаите, в които се иска вписване или отбелязване на обстоятелства по реда на чл.22а от Правилника за вписванията, да индивидуализира удостоверението за актуално състояние, издадено от ТРРЮЛНЦ, като посочи изходящия номер на този акт в молбата, по която се образува охранителното производство или е достатъчно от приложения и описан в приложенията на тази молба акт да е видно, че същият отразява съдържанието по партидата на залогодателя в ТРРЮЛНЦ, което обстоятелство решаващият орган може служебно да установи?”.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното:

  Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на касационно обжалване при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.

  С определение №429/16.11.2020г. на ВКС, ТК, І отделение е спряно производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.6 ГПК до произнасяне на Конституционния съд по к.д.№9/2020г. В ДВ бр. 48/08.06.2021г. е обнародвано решение №8 от 27.05.2021г. на Конституционния съд на Република България по к.д. №9/2020г., влязло в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари