*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Преюдициален ли е иск с правно основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД за прогласяване нищожност на сключен договор за прехвърляне на идеални части от недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка спрямо предявения срещу същите ответници иск с правно основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на същия договор?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на 01 декември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗОЯ АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

при секретаря Ани Давидова, като разгледа докладваното от съдия З.Атанасова гр.дело № ****** по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по подадена касационна жалба от ищеца В. Б. Д., чрез адв.С. Х. срещу решение № 5214/31.08.2020 г. по гр.дело № 15868//2016 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение от 30.01.2016 г. по гр.дело № 13387//2012 г. на Софийски районен съд, с което е отхвърлен предявения от В. Б. Д. срещу Х. Б. Д. и В. М. Д. иск с правно основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на договор за прехвърляне на идеални части от недвижим имот: апартамент № , ет. ,вх. ,жилищен адрес улица, № , гр.С. със застроена площ от 49.20 кв.м., заедно с припадащите се 2.55% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавно място срещу задължение за издръжка и гледане от 22.02.2011 г. в частта относно 2/6 идеални части от същия, поради неизпълнение на задължението от приобретателите.

Жалбоподателят поддържа, че обжалваното решение е недопустимо, тъй като с определение от 09.03.2012 г. по гр.дело № 10919//2012 г. на Софийски районен съд е постановено разделяне на производството по предявения иск за нищожност по чл. 26 ЗЗД и унищожаемост на договора за гледане и издръжка. Сочи, че е образувано гр. дело № 13387//2012 г. на Софийски районен съд, което е настоящото, по което са останали за разглеждане искът с правно основание чл.87,ал.3 ЗЗД. Поддържа се, че с определение от 05.09.2012 г. по гр.дело № 10919//2012 г. на СРС е изготвен проект на доклад, от който е видно, че в посоченото производство са останали за разглеждане исковете с правна квалификация чл. 26, ал. 2, предл. трето ЗЗД, вр.чл. 69 ЗН, вр. чл. 341 ГПК и в проведено на 19.07.2013 г. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК? 2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Обусловено ли е по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК висящото гражданско дело , спорът по което е пряко свързан с приложението на подзаконов нормативен акт, от административното дело, образувано по оспорване на същия с искане да бъде обявен за нищожен или отменен?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. В кой стадий на производството същото подлежи на спиране поради образувано тълкувателно дело пред ВКС по въпрос от обуславящо за спора значение? 2. Подлежи ли на обжалване определението за спиране на производството поради образувано тълкувателно дело пред ВКС по въпрос от обуславящо за спора значение?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението? 2. Вписването на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По някои въпроси, свързани със споровете при неизпълнение на договор за прехвърляне на вещни права срещу задължения за издръжка и гледане, относно които съществуват затруднения за съдилищата при тяхното разрешаване.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари