Определение №60293/13.07.2021 по дело №1068/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60293

  гр. София, 13.07.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на тридесети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 1068/2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.274, ал.3, т.1 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на В. Б. И. от [населено място] срещу определение № 199 от 14.01.2021 г., постановено по в. ч. гр. д. № 2052/2021 г. на Окръжен съд - Варна. С посоченото определение е потвърдено определение № 26303 от 09.11.2020 г. по гр. д. № 4535/2020 г. на Районен съд - Варна, с което е върната исковата молба и е прекратено производството по делото поради недопустимост на предявения от В. Б. И. против Гаранционен фонд иск за установяване на престъпно обстоятелство, изразяващо се в даване по непредпазливост на невярно писмено заключение от вещо лице Д. Р. пред съд или пред друг надлежен орган на властта, което съставлява престъпление от чл.291 НК и е от съществено значение за гражданското правоотношение между страните по повод реализиране защитата на накърнени граждански права по реда на чл.45 ЗЗД във връзка с определено и изплатено в полза на С. С. обезщетение в размер на 10 000 лв. по сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

  В частната касационна жалба се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното определение и се прави искане същото да бъде отменено, а делото - върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

  С жалбата е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което като основания за допускане на касационно обжалване се поддържат тези по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК.

  Ответникът Гаранционен фонд със седалище в [населено място] е депозирал отговор в срока по чл.276, ал.1 ГПК, в който изразява становище за недопускане на обжалваното определение до касационен контрол и за неоснователност на частната касационна жалба.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :

  Частната касационна жалба е допустима - подадена е от надлежна страна в срока по чл.275, ал.1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на касационно обжалване при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.

  За да потвърди определението на Районен съд - Варна, с което е върната исковата молба и е прекратено производството по предявения от В. Б. И. против Гаранционен фонд установителен иск с правно основание чл.124, ал.5 ГПК, Окръжен съд - Варна е приел, че не е налице едно от кумулативните изисквания за провеждане на исковото производство - невъзможност да се реализира наказателно преследване за престъплението, чието установяване се иска по реда на чл.124, ал.5 ГПК. Въззивният съд е мотивирал извода си със съображения, че ищецът не е представил доказателства за осъществяване на някоя от хипотезите, препятстващи образуването на наказателно производство, и че становището на ищеца за погасена по давност възможност за наказателно преследване на вещото лице, депозирало невярно заключение във воденото НОХД № 167/2016 г. по описа на Окръжен съд - Варна, не може да бъде споделено, тъй като деянието е извършено през 2016 г., а искът е предявен на 14.05.2020 г., към която дата не е изтекла абсолютната давност по чл.81, ал.3 НК вр. чл.80, ал.1, т.5 НК.

  Настоящият състав на ВКС намира, че не са осъществени поддържаните основания за допускане на касационно обжалване на постановеното от Окръжен съд - Варна определение.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК частният жалбоподател е формулирал следните въпроси, за които се е позовал бланкетно на чл.280, ал.1, т.3 ГПК и е изложил доводи срещу извода на въззивния съд за недопустимост на предявения по делото установителен иск : „Когато заключението на вещото лице е обусловило крайният ход на съдебното дирене с постановяване

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари