Определение №60291/29.06.2021 по дело №1719/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60291

  София, 29.06.2021 година

  Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Емилия Донкова гражданско дело № 1719 от 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на адв. Д. П., като пълномощник на Ж. Д. Р. и Р. Д. Р., срещу въззивно решение № 255, постановено на 25.11.2020 г. по в. гр. д. № 489/2020 г. по описа на Ямболския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 169 от 13.03.2020 г. по гр. д. № 1878/2019 г. на Ямболски районен съд за допускане извършването на съдебна делба на следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор ***, съставляващ нива с площ 46 024 кв. м. в м. „Ч.“, поземлен имот с идентификатор *** в землището на [населено място], м. „Д.“, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, с площ 3 600 кв. м., поземлен имот с идентификатор *** в землището на [населено място], м. „Д.“, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, с площ 1 000 кв. м., между Д. Р. И., И. Р. Н., С. С. Д., С. Г. С., П. И. Д., Ж. Д. Р. и Р. Д. Р., при следните квоти: по 4/16 ид. ч. за Д. Р. И. и И. Р. Н., по 2/16 ид. ч. за Ж. Д. Р., Р. Д. Р. и С. С. Д. и по 1/16 ид. ч. за С. Г. С., П. И. Д..

  В изложението към подадената касационна жалба се излагат съображения, че са налице основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК и по чл.280, ал.2 ГПК по следните процесуалноправни и материалноправни въпроси: 1. допустимо ли е предаването на владението на имоти, възстановени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ преди окончателното приключване на процедурата по възстановяването им; 2. необходимо ли е за основателността на направено възражение за придобивна давност, която е започнала да тече от момента, в който общият наследодател е предал на бащата на ответниците владението върху процесните имоти, да се демонстрира промяна в намерението, с което се упражнява фактическата власт; 3. длъжен ли е въззивният съд да прецени всички доказателства и доводи на страните, както и конкретно, ясно и точно да изложи в решението си върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка, а ако по делото са събрани противоречиви доказателства, да посочи кои от тях възприема. По първия въпрос се поддържа основанието по т.3, като се сочи, че е от значение за правилното прилагане на закона и за развитието на правото. По останалите въпроси се сочи, че обжалваното решение е постановено в противоречие с тълкувателно решение № 1/06.08.2012 г. по т. д. № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС, решение № 3 от 25.01.2016 г. по гр. д. № 3973/2015 г. на ВКС, I г. о., решение № 32/08.02.2016 г. по гр. д. № 4591/2015 г., решение № 60/07.06.2018 г. по гр. д. № 2420/2017 г. на първо г. о. /по втория/ и ТР № 1/09.12.2013 г. и решение № 7/08.02.2012 г. по гр. д. № 510/2011 г. на второ г. о. /по третия/. Основанията по чл.280, ал.2 ГПК са само формално посочени, без да са обосновани.

  Ответниците по касационна жалба Д. Р. И. и И. Р. Н. са депозирали писмен отговор в срока по чл.287, ал.1 ГПК, в който са изложили съображения, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване.

  Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд в срока по чл.283 ГПК.

  При проверка по допускането на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира следното:

  Първоинстанционният съд е бил сезиран с иск за делба на съсобствен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари