Определение №60290/30.09.2021 по дело №3118/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60290

  гр.София, 30.09.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  Членове: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик В. частно гр.д.№ 3118 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.278, вр.с чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано по частна касационна жалба вх.№ 1981/10.06.2021 г. на „АЛЕКСА“ ЕООД, представлявана от управителя П. Л. чрез адвокат А. К. от АК-Враца срещу определение № 294/14.05.2021 г. по ч.гр.д.№ 184/2021 г. на Окръжен съд Ловеч, с което се потвърждава определение от 10.03.2021 г. по гр.д.№ 872/2019 г. на Районен съд Ловеч и се оставя без уважение искането му за изменение на иска по чл.214 ГПК чрез увеличаване размера на претенцията.

  Ответникът ЧСИ Р. Й. Д. с рег.№ *** на КЧСИ оспорва доводите в жалбата и счита, че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване, а по същество, че частната жалба е неоснователна.

  Настоящият състав на ВКС, Четвърто гражданско отделение, намира частната жалба за процесуално недопустима, като подадена срещу неподлежащ на касационно обжалване съдебен акт. Съгласно чл.274, ал.4 ГПК, не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване, а според чл.280, ал.3, т.1 ГПК (изм. ДВ, бр.50 от 03.07.2015 г., предишна ал.2, бр.86 от 2017 г.), не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева – за граждански дела и до 20 000 лева - за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост.

  В случая се обжалва определение по гражданско дело, решението по което не подлежи касационно обжалване, на основание чл.280, ал.3 ГПК, тъй като предявеният осъдителен иск по чл.74 ЗЧСИ е с цена на иска от 126,90 лева. Размерът на исковата претенция не покрива предвидения минимален праг за допускане на касационно обжалване касационно обжалване съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК, поради което частната касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима.

  Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх.№ 1981/10.06.2021 г. на „АЛЕКСА“ЕООД против определение № 294/14.05.2021 г. по ч.гр.д.№ 184/2021 г. на Окръжен съд Ловеч.

  Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари