Определение №60290/13.07.2021 по дело №2425/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60290

  гр.София, 13.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВA

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова ч.т.д. № 2425 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 от ГПК.

  Частният жалбоподател синдикът на „Корпоративна търговска банка“ АД в несъстоятелност, чийто правомощия се упражняват от А. Д. и К. М. обжалва определение № 844 от 16.09.2019 г. по ч.гр.д. 182/19 г., Софийски окръжен съд, ГО, 2 въззивен състав, с което е потвърдено определение № 2 от 08.02.2019 г. на съдията по вписванията при Районен съд - [населено място] по преписка вх. № 343/08.02.2019 г. по описа на Служба по вписвания – [населено място], постановено по молба вх. № 342 от 08.02.2019 г. за отказ да бъде вписан особен залог върху търговско предприятие, в което са включени недвижими имоти в имотния регистър на вписан в ТР особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол“ АД, учреден в полза на КТБ АД (н), в чиито активи са включени описани в молбата недвижими имоти.

  В частната жалба излага съображения, че е отказано вписване на вече вписания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел особен залог на търговско предприятие на „Елит Петрол“ АД, в което са включени недвижими имоти, който особен залог е вписан на основание § 5, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗБН“. Излага съображения, че в търговския регистър вече е вписан особен залог. Не се касаело за първоначално вписване, а за вписване с правно основание § 5 от ПЗР на ЗИДЗБН. Следвало фактическото положение да съответства на установеното от закона, а именно за обезпечение, което е било учредено в полза на банката, а впоследствие заличено. По силата на посочената норма вписаният особен залог бил действителен и запазвал своя ред, т.е. заличаване на това обезпечение не било се случвало по радба на закона. Излага съображения, че не би следвало да се приложи чл. 264 от ДОПК. Моли да се отмени определението на Окръжен съд - София, както и определението на съдията по вписванията към РС [населено място].

  В изложението по чл. 284, ал.3, т. 1 от ГПК поставя следните правни въпроси:

  1. Какъв е видът на вписването на обстоятелства с правно основание § 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, както и с оглед на вида на вписването – какъв следва да бъде предметният обхват на проверката, извършвана от съдията по вписванията по чл. 32 а, ал.1 ПВ когато според същия е образувано охранително производство по искане на несъстоятелна банка с правно основание § 5 от ПЗР ЗИДЗБН във вр. с чл. 22 а ПВ? В този случай приложими ли са чл. 8 и чл. 9 от ПВ както и чл. 264 от ДОПК , които установяват изискуемост на документи, относими към първоначално вписване на обстоятелствата в имотен регистър на чл. 22 а от ПВ? Обосновава допълнителни основания съгласно чл. 280, ал.1 т. 1 от ГПК, конкретно твърди противоречие с определение № 333 от 7.7.2017 г. по ч.т.д. 668/17 г., 1 ТО на ВКС.

  Освен това обосновава наличието на допълнително основание съгласно чл. 280, ал.1, т. 3 от ГПК, поради наличието на празнота по отношение на това кой е актът, който трябва да бъде вписан при действие на § 5 от ПЗР на ЗИДЗБН.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото , приема следното:

  Съобщение с препис от определението е връчен на частния жалбоподател на 02.10.2019 г. Частната жалба е подадена на 09.10.2019 г. Следователно е подадена в предвидения в чл. 275, ал. 1 от ГПК срок, както и от легитимирано да обжалва определението на въззивния съд, лице.

  Въззивният съд,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари