Определение №60290/01.11.2021 по дело №1846/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60290

  гр. София, 01.11.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми октомври, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: EМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 1846 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ответника Д. Д., гражданин на Република Италия, с постоянно пребиваване в Република България, подадена чрез назначения му особен представител адв. Т., срещу въззивно решение № 918 от 07.12.2020г. по гр.д. № 2038/2020г. на Пловдивски окръжен съд. Касаторът поддържа, че последното е недопустимо поради липса на компетентност на българския съд според приложимия Регламент (ЕО) № 1215/2012г. и неправилно поради допуснати от въззивния съд нарушения на материалния и процесуалния закон.

  Настоящият съставът на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение, съобразно служебните си правомощия по чл. 247 ГПК, констатира следното:

  В мотивите на решение № 918 от 07. 12. 2020г. по гр.д. № 2038/ 2020г., в заключителната част, Пловдивският окръжен съд, съобразявайки постановките на ТР № 8/2017 от 02.04.2019г. по тълк. дело № 8/2017г. на ОСГТК на ВКС е приел, че по процесния договор с банката-ищец се дължат онези вноски, които са вече падежирани – от първата вноска по кредита - 20.12.2017г. до момента на изготвяне на експертизата - 20.12.2019г., с общ размер на изискуемата главница към момента на изготвяне на заключението на вещото лице по единичната СТЕ – 9 366.07 лв.. Поради това е приел, че атакуваното първоинстанционно решение следва да бъде потвърдено в частта, с която е уважена претенцията с правно основание чл. 422 ГПК за главницата до размера от 9 366.07 лв. и да бъде отменено в частта, с която тя е уважена над тази сума до предявения размер от 15 337. 50 лв.. С диспозитива на решението обаче Пловдивски окръжен е отменил решение № 19566 от 10.04.2020г. по гр.д. № 3429/2019г. в частта му, с която е признато за установено, че Д. Д., [дата на раждане] , с личен номер [ЕГН] дължи на „Райфайзенбанк България” ЕАД,ЕИК: 831558413, сумата в размер на 15 337.50 лв. /петнадесет хиляди триста и седем лева и петдесет стотинки/, ведно със законната лихва върху главницата от 15337.50 лв., считано от 28.08.2019г. до окончателното й заплащане, т.е. по целия предявен главен иск. След това вместо отменената част е постановил, че отхвърля предявения от „Райфанзенбанк България” ЕАД иск по чл. 422 ГПК за признаване за установено, че Д. Д. дължи на банката сумата над 9 366.07 лв. /девет хиляди триста шестдесет и шест ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари