Определение №60290/29.06.2021 по дело №1375/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60290

  гр. София, 29.06.2021 год.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на седемнадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Николова гр. дело № 1375 по описа за 2021 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК, във връзка с чл. 280 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на К. Ш. Б., чрез пълномощниците й адвокатите Б. З. и Г. К. от ПАК, против въззивно решение № 901 от 30.11.2020 год. по гр. д. № 1963/2020 год. на Пловдивския окръжен съд. С него е потвърдено първоинстанционното решение от 8.07.2020 год. по гр. д. № 2344/2019 год. на Асеновградския районен съд, с което е признато за установено по отношение на К. Ш. Б. и Б. М. Х., че М. Б. Х. е собственик на сграда с идентификатор **** по кадастралната карта на [населено място] –Д. В., със застроена площ 106 кв. м., с предназначение еднофамилна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор ***.

  Жалбата е подадена в срока по чл. 283 ГПК, отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и ал. 2 ГПК, с приложено изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК и е насочена срещу решение, подлежащо на касационно обжалване. Касаторката поддържа съображения за недопустимост, респ. неправилност на въззивното решение с искане за отмяната му, като вместо това производството по иска бъде прекратено като недопустимо, респ. същият се отхвърли.

  Ищцата М. Х., чрез адв. Цв. С., в подадения отговор на жалбата счита, че не са налице основания за допускане на обжалването поради липса на обуславящи изводите на съда правни въпроси по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, респ. неотносимост на представената съдебна практика. Претендира присъждане на разноски.

  Същото становище се поддържа и от Б. Х., чрез адв. Кр. Г..

  По наличието на основания за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира следното:

  С обжалваното решение е потвърдено решението на първоинстанционния съд, с което е уважен предявения от ищцата иск за приемане за установено между страните, че тя е собственик на сградата с идентификатор **** по кадастралната карта на [населено място] –Д. В., със застроена площ 106 кв. м. Прието е, че праводателят й Б. Х. е бил собственик на същата към момента на разпоредителната сделка в нейна полза с нот. акт № 55/2014 год. Същият е придобил по давностно владение идеалните части в съсобствеността на сградата, притежавани от К. Б. и предмет на делбеното производство между тях по гр. д. № 533/1998 год., като съдът е мотивирал изводите си въз основа на събраните гласни доказателства, установяващи промяната в намерението му да свои имота след прекратяването на делбеното производство през 2003 год. Б. Х. се е позовал на правните последици на придобивната давност със снабдяване с констативен нотариален акт през 2014 год. и легитимирайки се с него е прехвърлил собствеността на ищцата.

  Следователно, решаващото съображение за извода за основателност на установителния иск е приетото от съда осъществяване на фактическия състав по чл. 79, ал. 1 ЗС по отношение праводателя на ищцата, с оглед позоваването й на извършената в нейна полза разпоредителна сделка с процесната сграда.

  Искането на касаторката К. Б. за допускане на обжалването на въззивното решение се обосновава с излагане на съображения за нарушение на чл. 115, ал. 1, б. „ж“ ЗЗД, чл. 77, вр. с чл. 84 ЗС с оглед позоваването й на спиране на течението на придобивната давност от момента на подаване на исковата молба за делба по гр. д. № 533/1998 год. Поддържа и съображения относно обвързаността на третото лице при придобиване на права върху спорния предмет по време на висящ делбен процес от правните последици на решенията по делбата в двете й фази. Конкретни правни въпроси в насока на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари