*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Очевидна неправилност на въззивното решение с оглед прилагането на стандарт, утвърден с Наредба № 3/07.02.2014 г. - регламентация на задълженията на медицинските специалисти, която е приета в по-късен момент.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на осми декември две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, ТАНЯ ОРЕШАРОВА

при участието на секретаря Валентина Илиева разгледа докладваното от съдия Декова гр.дело №******
131 по описа за 2021 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на МБАЛ Добрич АД, представлявано от прокуриста Ж., подадена чрез процесуален представител адв.Т.-К. и касационна жалба от Р. П. Н., приподписана от адв.К., срещу въззивно решение №****** на Апелативен съд – Варна, в частите, с които след отмяна на № ****** на Окръжен съд - Добрич и решение № 27/14.02.2020 г. по същото дело, са осъдени МБАЛ Добрич АД и Р. П. Н. солидарно да заплатят на А. Г. М. сумата 100000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки и страдания от смъртта на Е. Я. Д. с ЕГН [ЕГН], починал на 16.01.2014 г. в резултат от лечение, несъобразено с добрите лекарски практики и стандарти, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 16.01.2014 г. до окончателното изплащане на главницата; са осъдени МБАЛ Добрич и Р. П. Н. солидарно да заплатят на Я. Г. Д. сумата 100000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки и страдания от смъртта на Е. Я. Д., починал на 16.01.2014 г. в резултат от лечение, несъобразено с добрите лекарски практики и стандарти, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 16.01.2014 г. до окончателното изплащане на главницата; и по касационна жалба на „Дженерали Застраховане“ АД, представлявано заедно от гл.изп.директор Г. и изп.директор Д., подадена от процесуален представител гл.юрисконсулт М., срещу въззивното решение в частта, с която след отмяна на първоинстанционното решение, е осъдено „Дженерали Застраховане“ АД в качеството му на правоприемник на „В.“АД по сключен договор за застраховка „Професионална отговорност на хуманни лекари и медицински персонал“ – полица № 1314 080 13 0002 със срок на действие от 22.11.2013 г. до 21.11.2014 г., да заплати на МБАЛ Добрич АД сумата 200000 лв. – представляваща подлежащо на възстановяване обезщетение за неимуществени вреди, присъдено в полза на А. Г. М. и Я. Г. Д. при ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60602/13.07.2021 по дело №131/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Очевидна неправилност на въззивното решение с оглед прилагането на стандарт, утвърден с Наредба № 3/07.02.2014 г. - регламентация на задълженията на медицинските специалисти, която е приета в по-късен момент.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кога съществува причинна връзка между деяние и вреда и дължи ли се обезщетение за неимуществени вреди, които не са пряка и непосредствена последица от деянието?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дължи ли се обезщетение по смисъла на чл. 49 ЗЗД, вр. с чл. 45 ЗЗД за вреди, предпоставени от съвкупното въздействие на множество явления/събития, едно от които е соченото в процеса за вредоносно такова?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За правното значение на споразумението с причинителя на вредата и на плащането от застрахователя за отговорността на отговорния за действията на причинителя, за правното значение на тези обстоятелства за регресната отговорност на прекия причинител на вредата, както и за справедливостта на размера на обезщетението за вреди от причинена смърт на…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари