Определение №60289/10.11.2021 по дело №728/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60289

  гр.София,

  10.11.2021 г.

  Върховен касационен съд на РБ, трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д. № 728 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК

  Делото е образувано по повод подадената касационна жалба срещу решение от 21.10.2020г. по гр.д.№268/2020г. на АС Бургас, с което е отхвърлен иск по чл. чл.63, ал.2, т.2, вр.чл.62 ЗОПДНПИ/отм/.

  Жалбоподателя - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, чрез процесуалния си представител поддържа, че с решението е даден отговор на правни въпроси от значение за спора. Моли да се допусне касационно обжалване на основание чл.280, ал.1,т.1 и 3 ГПК.

  Ответниците Т. К. Т. и Т. Г. Т. в писмено становище , чрез прозесуалния си представител поддържат, че не следва да се допуска касационно обжалване.

  С определение от 11.03.2021г. по ч.гр.д.№727/20201г. на ВКС производството по частната жалба на Т. Г. Т. срещу определение от 22.12.2020г. по гр.д.№268/20г. на ОС Бургас е присъединено за съвместно разглеждане в настоящето производство.

  Върховният касационен съд, състав на четвърто г. о., приема за установено следното:

  Въззивният съд, като е потвърдил първоинстанционното решение , е отхвърлил иск на КПКОНПИ за отнемане от Т. и Т. Т., на основание чл.63, ал.2,т.2, вр.чл.62 ЗОПДНПИ/отм./ на имущество и парични суми.

  В изложение по чл.284, ал.3 ГПК жалбоподателят, чрез процесуалния си представител поддържа, че в решението е даден отговор на правни въпроси от значение за спора: 1/ длъжен ли е съда при разглеждане на спора да обсъди всички релевантни и допустими доказателства, възражения и твърдения на страните, следва ли за действителни цени на МПС да се възприемат тези посочени в договорите за покупко –продажба, формирането на данъчна основа по ЗДФЛ само за нуждите на данъчното облагане ли е или има отношение и към установяване несответствие между нетни доходи и придобитото имущество по ЗОПДНПИ/отм./ и ЗПКОМПИ, как следва да се определят преминалите суми през банковите сметки, щом не са нито приход нито разход, подлежат ли на отнемане в полза на държавата по ЗОПДНПИ (отм.) респ. ЗПКОНПИ внесените и постъпили суми по банкови сметки на проверяваните лица, за които не се установява законово основание за внасянето/ постъпването им в края на проверявания период, на какво правно основание следва да се претендират преминалите суми по банковите сметки на проверяваните лица,за които не се установява законно основание за внасянето, но неналични в края на проверявания период и следва ли да намери приложение при определяне размера на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари