Определение №60289/28.06.2021 по дело №1802/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60289

  София, 28.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на осми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Маринова

  Членове: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като разгледа докладваното от съдия Донкова гр. д. № 1802 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 във вр. с чл.280 ГПК.

  С въззивно решение № 260015/15.01.2021 г. по гр. д. № 373/2020 г. на Шуменския окръжен съд е потвърдено решение № 419 от 08.07.2020 г. по гр. д. № 635/2019 г. на Шуменски районен съд, с което е признато за установено по предявения от В. И. Д. срещу ответницата С. В. Б. отрицателен установителен иск, че не е собственик на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта, находящ се в [населено място], м. „С.“, с площ 1 152 кв. м., с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – за вилна сграда, заедно с построената в него вилна сграда с идентификатор ****, подобренията и приращенията в него. Решението е постановено при участието на трето лице – помагач на страната на ответницата С. П. Й..

  Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена в срока по чл.283 ГПК от адв. Л. В. като пълномощник на С. В. Б.. Поддържат се основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК. Формално е посочено и основанието по чл.280, ал.1, т.2 ГПК по същия въпрос, което не е обосновано. Поддържа се и основанието по чл.280, ал.2, изр.3 ГПК - очевидна неправилност.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК жалбоподателят е поставил следните процесуалноправни въпроси: 1. има ли задължение въззивният съд да отстрани допуснатите в първоинстанционното производство процесуални нарушения и да постанови акта си, след като събере и обсъди в съвкупност всички доказателства и извърши цялостна преценка на тези доказателства, включително като обсъди и прецени експертното заключение не изолирано, а с оглед на всички доказателства, доводите и възраженията на страните; 2. длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички въведени от страните доводи и да обсъди доказателствата, относими към конкретно наведените във възивната жалба основания за обжалване; 3. представлява ли процесуално нарушение отказът на съда да допусне повторна експертиза при своевременно оспорване на приетата; 4. има ли задължение въззивният съд да обсъди всички доказателства; 5. представляват ли годни доказателства копия от документи, заверени от пълномощника на страната, надлежно оспорени от другата страна; 6. могат ли заверени копия от документи от унищожено дело, да бъдат ценени като доказателства. Сочи се противоречие с тълкувателно решение № 1/09.12.2013 г. по т. д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, решение № 163/03.02.2021 г. по гр. д. № 123/2020 г. на четвърто г. о., решение № 59/24.04.2020 г. по гр. д. № 3624/2019 г. на четвърто г. о. Поставени са и материалноправни въпроси: 1. „има ли право на собственост ищецът по установителен иск, който повече от десет години е владял процесния имот, а праводателят му е владял същия тридесет години преди да му го продаде“; 2. „спира ли да тече давността по време на висящ процес“; „прекъсва ли се същата по отношение на ищеца“; 3. какво е действието на вписана искова молба, когато не е вписано постановеното по нея решение; 4. не изгубва ли вписването на исковата молба своята оповестително-защитна функция, ако не е отбелязано съдебното решение; 5. в какво се изразяват действията по своене на имота; 6. не се ли ползва с материална доказателствена сила констативния нотариален акт по отношение удостоверяване правото на собственост върху описания в него имот, а не за имота, за който е представено удостоверение, че е идентичен с процесния. Поддържа се противоречие с решение № 75/27.06.2016 г. по гр. д. № 4987/2015 г. на второ г. о.

  Ответницата по касационна жалба, чрез процесуалния си представител, изразява становище, че не

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари