Определение №60288/10.11.2021 по дело №884/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 60288/10.11.2021 г.

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на четвърти ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Геника Михайлова

  Любка Андонова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 884 по описа за 2020 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 83/ 04.10.2019 г. по гр.д. № 244/ 2019 г. в частта, с която Бургаски апелативен съд, потвърждавайки решение № 30/ 23.05.2019 г. по гр.д. № 285/ 2017 г. на Сливенски окръжен съд в допустимата част, е отхвърлил исковете на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) срещу В. К. В. и М. К. К. – В..

  Решението се обжалва от КПКОНПИ с искане да бъде допуснато до касационен контрол по следните въпроси: 1. Длъжен ли е съдът да изследва какъв е произходът на средствата, послужили за банков депозит и представляват ли лихвите по банковия депозит приход за лицето, когато средствата, с които са направени депозитите, са с неустановен законен източник? 2. Следва ли да намери приложение при определяне размера на несъответствието по смисъла на § 1, 7 ПР на ЗОПДНПИ (отм.) размерът на внесените и постъпили суми по банковите сметки на ответниците, за които не се установява законово основание за внасянето им? и 3. Подлежат ли на отнемане в полза на държавата по ЗОПДНПИ (отм.) внесените и постъпили суми по банкови сметки на проверяваните лица, за които не се установява законово основание за внасянето/ постъпването им в края на проверявания период? Касаторът счита въпросите включени в предмета на обжалване и обосновава допълнителното основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК в противоречие с практиката на Върховния касационен съд в приложението на ЗОПДНПИ (отм.). Касаторът се позовава и на основанието по чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК – очевидна неправилност на решението. По същество се оплаква, че с решението е нарушен ЗОПДНПИ (отм.). Претендира юрисконсултско възнаграждение.

  Ответниците В. К. В. и М. К. К. – В., ответници и по касация, възразяват, че сочените основания за допускане на касационния контрол липсват, а решението е правилно. Адвокат П. Н. претендира възнаграждение за процесуалното представителство пред касационната инстанция при условията на чл. 38, ал. 2 ГПК.

  С определение № 106/13.052020 г. по настоящото дело съставът на Върховния касационен съд е разгледал поддържаните основания за допускане на касационното обжалване и е намерил, че повдигнатите въпроси предполагат тълкуване на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз или гражданско-правна е мярката ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари