Определение №60287/29.06.2021 по дело №4130/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60287

  София,29.06. 2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание единадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Маргарита Соколова

  Членове:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 4130/2020 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 288 вр. чл. 280 ГПК.

  С решение № 112/13.04.2020 г. по в. гр. д. № 460/2019 г. Великотърновският апелативен съд потвърдил решение № 344/26.07.2019 г. по гр. д. № 796/2017 г. на Плевенския окръжен съд, с което е:

  - признато за установено на основание чл. 108 ЗС по отношение на Кооперативен съюз със седалище и адрес на управление: [населено място], [улица], че Централен кооперативен съюз със седалище и адрес на управление: [населено място], район „О.“, [улица], е собственик на поземлен имот с идентификатор ........... съгласно кадастралната карта на [населено място], с площ 16 691 кв. м., и на изградената в имота сграда с идентификатор ............ със застроена площ 32 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, и Кооперативен съюз [населено място] е осъден да предаде владението на имотите на собственика им;

  - на основание чл. 72, ал. 3 ЗС е постановено, че Кооперативен съюз [населено място] има право да задържи поземлен имот с идентификатор ............. до заплащане в негова полза от страна на Централен кооперативен съюз на сумата 44 328.90 лева за направени в имота подобрения, изразяващи се в направа на кабелно трасе, ограда- проектиране и изграждане, външен и вътрешен водопровод и ПУП, с която се е увеличила стойността на имота, като е оставено без уважение искането на Кооперативен съюз [населено място] в останалата част за признаване право на задържане до заплащане на стойността на подобрения в имота за разликата над 44 328.90 лева до 87 540.52 лева и необходими разноски в размер на 5 369.13 лева;

  - отхвърлени са предявените от Централен кооперативен съюз гр. София срещу Кооперативен съюз [населено място] искове с правно основание чл. 108 ЗС за признаване на собствеността и предаване на владението на сгради с идентификатори .........., ........, .........., .........., ............, .............., ........., ......., .........., ..........., .......... и ..........., изградени в ПИ с идентификатор .............

  Касационни жалби срещу въззивното решение са подадени и от двете страни.

  Ц. кооперативен съюз [населено място] обжалва въззивното решение в частите, с които е уважено заявеното от Кооперативния съюз [населено място] възражение за право на задържане и са отхвърлени исковете за ревандикация на сгради. Оплакванията са за нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - основание за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  К. съюз [населено място] обжалва въззивното решение в частите, с които Ц. кооперативен съюз [населено място] е признат за изключителен собственик на поземления имот и ответникът е осъден да предаде владението върху 1/2 ид. ч. от същия и е уважен иск за ревандикация на сграда с идентификатор .......... със застроена площ 32 кв. м.

  Касационните жалби са подадени в срока по чл. 283 ГПК, от надлежни страни, насочени са срещу въззивно решение, което попада в обхвата на касационното обжалване и отговарят на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което са допустими.

  При произнасяне по допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд на РБ, състав на І-во г. о., намира следното:

  С влязло в сила решение от 27.06.1997 г. по гр. д. № 825/1994 г. по описа на Плевенския окръжен съд, ищци по което са били страните по настоящото дело, е признато за установено по отношение на „С.“ Е., че ищците са собственици на дворно място от 17 670 кв. м., съставляващо част от парцел... в стр. кв. ... по плана на [населено място], индустриална зона, както и на посочените в решението сгради, построени в различни периоди. Първоинстанционният съд посочил, че

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари