Определение №60287/28.06.2021 по дело №1342/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60287

  София, 28.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Маринова

  Членове: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдията Донкова гр. д. № 1342/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.288 вр. чл.280 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на адв. Д. Г., като пълномощник на Т. В. Ж., срещу въззивно решение № 1407, постановено на 12.11.2020 г. по в. гр. д. № 1481/2020 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на предявения от Т. В. Ж. срещу Р. В. Б. иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване за установено в отношенията между касатора и ответницата, че тя не е собственик на поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място], [община], № ** по ПНИ на местността „П. с.“, с площ от 500 кв. м.

  В изложението към подадената касационна жалба на първо място са изложени доводи за недопустимост. Поддържа се, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК по въпросите: 1. „кога се счита за индивидуализиран имот в терен по пар.4 в хипотеза, при която при първоначалното одобряване на ПНИ, имотът е бил конфигуриран по един начин и записан в разписния лист като собственост на бившия /преди кооперирането/ собственик, а впоследствие е разделен на няколко имота, без бившият собственик да е уведомен за извършеното изменение, като е уведомен едва с обнародването на кадастралната карта“; 2. „откога започва да тече давност срещу бившия собственик в хипотеза на промяна на ПНИ, при която имотът се разделя на няколко други и за кой имот конкретно тече давност“; 3. „може ли съдът да счете, че направеното възражение за придобивна давност за процесния имот се отнася и за хипотеза, при която така индивидуализирания имот съставлява реална част от друг имот, доколкото в хода на делото е установен порок при одобряване на плана, по който е индивидуализиран имота“. Не се сочи съдебна практика, в противоречие с която е постановено обжалваното решение. Поддържа се и основанието по чл.280, ал.2, изр.3 ГПК - очевидна неправилност.

  В писмен отговор в срока по чл.287, ал.1 ГПК ответницата изразява становище, че не са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

  Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд в срока по чл.283 ГПК.

  При проверка по допускането на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира следното:

  Т. Ж. е предявил срещу Р. Б. иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за приемане за установено в отношенията между страните, че ответницата не е собственик на процесния позеемлен имот. Ищецът твърди, че му е било възстановено правото на собственост с решение от 1999 г. върху нива с площ от 2.500 дка, находяща се в терен по § 4 на [населено място], в местността „П. с.“, като наследник на А. М.. Посочва, че имотът е бил надлежно индивидуализиран с одобряването на кадастралната карта през 2015 г., като от този момент за него е възникнала възможност да защити правата си. Преди това възстановеният имот /част от който съставлява процесния/ е бил индивидуализиран в плана на новобразуваните имоти от 2004 г. Не е поискал издаването на заповед по § 4к, ал.7 ПЗР ЗСПЗЗ.

  Ответницата в процесуалната си защита е изложила съображения за недопустимост на иска. В защитата си по същество е оспорвала активната материално-правна легитимация на ищеца, като е твърдяла, че е придобила собствеността въз основа на договор за покупко-продажба, евентуално се е позовала на придобивна давност чрез упражнявано владение от 2009 г., към което е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари