Определение №60287/30.07.2021 по дело №1249/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60287

  гр.София, 30.07.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и шести юли през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Николова ч.т.д. № 1249 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.3 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на А. Н. Д. и К. Х. М., двамата заедно упражняващи правомощията на синдик на „Корпоративна търговска банка” АД („КТБ” АД), в несъстоятелност, срещу определение №638/05.04.2019г. по ч.гр.д. №346/2019г. на Бургаски окръжен съд, II – ро Гражданско отделение, пети въззивен състав. С посоченото определение е потвърдено определение №3/21.02.2019г. на съдията по вписванията при Служба по вписванията – [населено място], с което по молба на „Корпоративна търговска банка” АД (н.) е отказано вписване на подновяване на вписания в ТРРЮЛНЦ особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол” АД.

  Частният касационен жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа, че съдът е нарушил предвидената в ГПК процедура по обжалване на определението на съдията по вписванията. Навежда доводи, че дори и да липсва предходно вписване на договора за особен залог върху търговско предприятие в Имотния регистър, то няма пречка вписването да се извърши по партидата на залогодателя на основание ал.3 на & 5 от ПЗР на ЗИДЗБН, обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2018г. Твърди, че основанието в случая е специално, а именно изрично предоставеното с посочената разпоредба право на „КТБ“ АД /н./ да иска подновяване на вписването на дадено обезпечение,чиято цел е даване на гласност на вписаното обстоятелство. Поддържа, че обхватът на проверката, извършвана от съдията по вписванията, се свежда до това дали е налице валидно вписан в ТРРЮЛНЦ особен залог, дали е сезиран с молба с искане за отразяване на прогласената от закона нищожност в Имотния регистър, дали към молбата са приложени доказателства за учредено обезпечение, предмет на което е недвижим имот, находящ се на територията на съответната Служба по вписванията, както и дали е платена държавна такса.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и на доводите по чл.280, ал.1 от ГПК, приема следното:

  Частната касационна жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да потвърди определение №3/21.02.2019г. на съдията по вписванията при Служба по вписванията – [населено място], с което по молба на „Корпоративна търговска банка” АД (н.) е отказано вписване на подновяване на вписания в ТРРЮЛНЦ особен залог върху търговско предприятие на „Елит Петрол” АД, Бургаският окръжен съд е изложил съображения, че подновяването на вписването няма самостоятелен характер, а е свързано с наличие на предходно вписване. Съобразил е разпоредбите на чл.22а и чл.18 от Правилника за вписванията и е приел, че подновяването не може да се извърши, поради липсата на първоначално вписване в имотния регистър.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК частният касационен жалбоподател е посочил като значими за изхода на делото по смисъла на чл.280, ал.1 от ГПК следните въпроси: 1/ В случаите на обжалване на определение за отказ на съдия по вписванията, последният следва ли да извърши единствено проверката по реда на чл.262 от ГПК и да препрати преписката към съответния окръжен съд или има и право на становище по основателността на подадената от молителя частна жалба?; 2/ В случаите на поискано вписване в Имотния регистър на обстоятелство, заличаването на което е прогласено за нищожно по силата на закона, приложим ли е общият ред на вписванията, респ. изискуеми ли са всички документи, относими към първоначално вписване на обстоятелства в Имотен регистър по чл.22а от ПВ, или вписването

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари