Определение №60287/10.11.2021 по дело №1106/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60287

  гр.София,

  10.11.2021 г.

  Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на трети ноември две хидяди двадесет и първа годинав състав:

  Председател:ВЕСКА РАЙЧЕВА

  Членове:ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д. № 1106 описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Делото е образувано по повод подадената касационна жалба срещу решение от 20.11.2019г. по гр.д.№369/19 на АС Варна, с което е уважен иск с правно основание чл.74 ЗОПДНПИ /отм./ вр. §5, ал.2 ЗПКОНПИ.

  Жалбоподателят –М. А. М. в писмено становище, чрез процесуалния се представител поддържа, че в решението е даден отговор на правни въпроси от значение за спора в противоречие с практиката на ВКСи които са отзначение за точното приложение на закона и развитие на правото. Моли да се допусне касационно обжалване.

  Ответникът- Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/КПКОМПИ/, чрез процесуалния си представител, в писмено становище поддържа, че не следва да се допуска касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., прие следното:

  С обжалваното решение въззивният съд, като е отменил първоинстанционното решение частично, е отхвърлил иска на КПКОМПИ за отнемане на сумата от 570 лева, съставляваща разликата над сумата от 109 660,05 лева до присъдения от първоинстанционния съд размер от 110 230,05 лева, представляващи получени от трети лица парични преводи с неустановен законен източник и непреобразувани в друго имущество, на основание чл.74 ЗОПДНПИ /отм./ вр. §5, ал.2 ЗПКОНПИ.

  Със същото решение въззивният съд, като е потвърдил първоинстанционното решение е отнел в полза на държавата недвижим имот и парични суми.

  В изложение по чл.284, ал.3 ГПК жалбоподателката, чрез процесуалния си представител поддържа, че в решението е даден отговор на правни въпроси от значение за спора: получаване на парични суми чрез системи за бързи разплащанияе от лица в чужбина, чрез превод по сметка в банка,в брой и други имат ли значение при определяне незаконността на дохода по смисъла на чл.1, ал.2 ЗОПДНПИ/отм./ или законността по смисъла на пор.1, т.4 ДРЗОПДНПИ/отм./ и пар.1, т.2 ДР ЗПКОНПИ, вр. пар.5, ал.2 ПЗРЗПКОНПИ или законността се определя от основанието или неговата липса? Ако самото основание за придобиване на дохода страда от някакъв порак това води ли до извода, че доходът е с незаконен произход и представлява имущество, което подлежи на отнемане ?,подлежат ли на отнемане суми съществували по банкови сметки, но неналични към момента на предявяване на иска, нито към края на проверявания период и следва ли да бъдат отнесени към придобито имущество на основание чл.1, ал.2 ЗОПНПИ /отм./, вр.пар.1, т.1 от същия. Поддържа, че са налице основания по чл.280, ал.1, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари