Определение №60286/28.06.2021 по дело №1317/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60286

  София, 28.06. 2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в закрито заседание на деветнадесети май две хиляди и двадесета година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело N 1317/ 2021 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе съобрази:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от М. Х. К. против въззивното решение на Русенския окръжен съд № 260102 от 20.11.2020г. по гр.д.№ 335/2020г. в частта, в която е допусната делба на поземлен имот № 107 кв.123 по плана на [населено място], [община], с административен адрес [улица] площ от 755 кв.м., заедно с построените в това дворно място сгради - жилищна и стопанска.

  В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон, не съответства на действителното правно положение и е изградено на неправилни изводи.

  В приложението към касационната жалба по чл. 284 ал.3 т. 1 ГПК са поставени следните правни въпроси, по които се поддържа основанието на чл. 284 ал.1 т.1 ГПК – противоречие с посочена практика на ВКС:

  1.Какво е приложението на чл.69 ЗС в отношенията между сънаследници на един имот?

  2. При събрани по делото доказателства, че след смъртта на общ наследодател, някои от наследниците живеят постоянно в сънаследствения имот, той е единствен за тях и семейството им, подобряват го и го надстрояват и това пряко се възприема от другите сънаследници като не се противопоставят в период повече от 10 години – показват ли такива действия промяна в намерението за своене и придобиване на имота по давност.

  Поддържа се и основанието за допускане на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.3 ГПК по правния въпрос: При доказване в производството владение на сънаследствения имот от част от наследниците, което се изразява в постоянно обитаване на същия със семействата им като единствено жилище , извършване на пристроявания и ремонти, следва ли да се приеме, че инцидентните посещения осъществявани при гостуване в Република България 1-2 пъти годишно на имота от сънаследник с трайно установено пребиваване в друга държава, прекъсва давностното владение?

  Ответницата Д. Е. Н. изразява становище, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване по поставените правни въпроси.

  Производството е за делба във фазата по допускането.

  С въззивното решение в обжалваната част, по отношение делбата на имот № ..... кв. ..... по плана на [населено място], [община], Русенският окръжен съд е приел, че този имот е принадлежал на общия наследодател Е. К., починал през 1998г. Ищцата по делото Д. Е. Н. е негова дъщеря, която се е установила да живее в Република Турция, но не е губила връзка с родното си място и е посещавала родителите си по два пъти годишно докато са били живи, а след това е посещавала имота по веднъж годишно. Общият наследодател Е. М. К. е разделил ползването на имотите между синовете си Ф. Е. Кабишев и Х. Е. К., починал преди предявяване на иска за делба, на 26.06.2017г., и оставил за наследници по закон съделителите Р. Х. К. – съпруга, М. Х. К. – син и С. Х. Е. – дъщеря. На ищцата Д. Е. Н. са били предоставени две стаи които тя е ползвала до 2007г., а след това до 2015г. когато е посещавала имота, е отсядала в частта, обитавана от брат й Ф. Кабишев и семейството му. При тези факти въззивният съд е направил правен извод, че не е доказано по делото владение на сина на общия наследодател Х. Е. К. и неговите наследници. Според въззивния съд данните по делото сочат, че действително те живеят в процесния имот, но липсват доказателства, въз основа на които да се обоснове извод, че са установили владение , което е условие за придобиване на частите на сънаследниците по давност.

  По основанията за допускане на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари