Определение №60286/28.06.2021 по дело №1219/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60286

  София, 28.06.2021 година

  Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Емилия Донкова гражданско дело № 1219 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 във вр. с чл.280 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на адв. В. Г. като пълномощник на И. Е. С. срещу въззивно решение № 260015, постановено на 04.02.2021 г. по в. гр. д. № 405/2020 г. по описа на Силистренския окръжен съд, в частта, с която е отменено решението на първоинстанционния съд и вместо него е постановено ново по същество, с което е уважен предявения от Б. Х. Х. срещу касатора – ответник иск с правно основание чл.23, ал.1 СК за признаване за установено, че придобития по време на брака между страните с договор за покупко-продажба, сключен с нотариален акт № 52, т.5, н. д. № 604/28.10.2010 г., недвижим имот: нива с площ от 46 013 кв. м., съставляваща имот с идентификатор № *** по кадастралната карта на [населено място], м. „К.“, е негова изключителна собственост на основание пълна трансформация на лично имущество. Първоинстанционното решение е влязло в сила като необжалвано в частта, с която е признато за установено, че следния придобит по време на брака имот: дворно място, съставляващо имот с идентификатор № *** по кадастралната карта на [населено място], заедно с построените в него жилищна, селскостопанска сграда и гараж, е индивидуална собственост на ищеца.

  В изложението към подадената касационна жалба се излагат съображения, че е налице основание за допускане на касационно обжалване по смисъла на чл.280, ал.1, т.1 ГПК. Не е формулиран конкретен въпрос правен въпрос, като изложените доводи са във връзка с участието на жалбоподателката по сделката като купувач. Сочи се противоречие с решение № 62/01.04.2011 г. по гр. д. № 1680/2009 г. на четвърто г. о., решение № 347/15.10.2012 г. по гр. д. № 1071/2011 г. на четвърто г. о., решение № 828/20.12.2010 г. по гр. д. № 1477/2010 г. на четвърто г. о., решение № 88/24.07.2015 г. по гр. д. № 1112/2015 г. на второ г. о. и решение № 129/04.05.2011 г. по гр. д. № 89/2010 г. на четвърто г. о. Поддържа се и основанието по чл.280, ал.2, изр.3 ГПК - очевидна неправилност.

  Ответникът е подал писмен отговор в срока по чл.287, ал.1 ГПК.

  Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд в срока по чл.283 ГПК. Предпоставки за допускане на касационно обжалване не са налице, като съображенията за това са следните:

  Ищецът е предявил срещу ответницата иск за признаване за установено, че е налице пълна трансформация на негови лични средства в придобиването на процесния имот, получени по дарение. Посочил е, че имотът е закупен с договор от 28.10.2010 г. по време на брака му с ответницата, прекратен с развод на 01.02.2015 г. Действителната продажна цена в размер на 26 000 лв. е била получена по дарение от неговите родители.

  Ответницата е оспорвала иска с твърдението, че има принос в придобиването на имота.

  По делото е установено, че с влязло в сила на 05.06.2018 г. решение по гр. д. № 235/2017 г. на Районен съд - Тутракан, е прекратен сключения на 24.08.2002 г. брак между страните.

  С нотариален акт № 52, н. д. № 604/28.10.2010 г. за покупко-продажба на недвижим имот, сключен между М. И., като продавач и И. Е. С., като купувач, е прехвърлено правото на собственост върху процесния имот. Заплатената продажна цена е 6 800 лв., за която е посочено, че е заплатена изцяло и в брой преди подписването на акта.

  В периода 26-27.10.2020 г. родителите на ищеца са изтеглили от банковите си сметки сума в размер на 26 000 лв.

  Според свидетелските показания на Х. А. и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари