Определение №60286/09.11.2021 по дело №1002/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60286

  София, 09.11.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на осми ноември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Мими Фурнаджиева

  Членове:Велислав Павков

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 1002 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  С определение от 10.06.2021 г. производството по настоящото дело е спряно на основание чл.631, ал.1 ГПК е спряно до приключване на дело С-319/2019 г. на Съда на Европейския съюз.

  С молба от 02.11.2021 г. касаторът - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез инспектор Н. П. е поискал възобновяване на производството поради отпадане на основанието, на което е спряно делото, а именно постановяване на решение по отправеното до СЕС преюдициално запитване по дело С-319/2019 г.

  В действителност основанието, на което е било спряно делото е отпаднало, поради което производството по делото следва да бъде възобновено на основание чл.631, ал.2 ГПК.

  Същевременно, с разпореждане от 15.10.2021 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 4/2021 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия по два въпроса, единият от който е “следва ли ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средствата за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество“, поради наличие на противоречива практика на ВКС. Отговорът на този въпрос има значение за повдигнатите в касационната жалба въпроси дали подлежат на отнемане в полза на държавата по ЗПКОНПИ/ЗОПДНПИ /отм./, внесените и постъпили суми по банкови сметки на проверяваните лица, за които не се установява законово основание за внасянето/постъпването им, но неналични към датата на завеждане на иска за отнемане, а изтеглени от проверяваните лица или послужили за погасяване на кредитни задължения към банки.

  Ето защо, производството по делото следва да бъде спряно отново, но на основание чл.292 ГПК до постановяване на тълкувателно решение по тълк.дело № 4/2021 г. на ОСГТК на ВКС.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд,

  О П Р Е Д Е Л И :

  ВЪЗОБНОВЯВА на основание чл.631, ал.2 ГПК производството по гр.д. № 1002/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, IV г.о.

  СПИРА производството по гр.д. № 1002/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, IV г.о. до постановяване на Тълкувателно решение по тълк. дело № 4/2021 г. по описа на ВКС, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари