Определение №60285/09.11.2021 по дело №1859/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60285

  София, 09.11.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на осми ноември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Мими Фурнаджиева

  Членове:Велислав Павков

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 1859 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, чрез инспектор-юрист М. И. против решение № 4/10.02.2021 г. по в.гр.д. № 452/2020 г. на Апелативен съд Бургас, с което е потвърдено решение № 238 от 31.08.2020 г. по гр.д. № 177/2019 г. по описа на Бургаския окръжен съд, с което е отхвърлен предявения от касатора против К. П. Я. и М. М. Г. иск с правно основание чл. 74 ЗОПДНПИ /отм./ за отнемане по реда на ЗПКОНПИ, с оглед § 5, ал.2 ПЗР на ЗПКОНПИ, в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 145 590,56 лв.

  В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване е формулиран въпрос подлежат ли на отнемане в полза на държавата по ЗПКОНПИ, внесените и постъпили суми по банкови сметки на проверяваните лица, за които не се установява законово основание за внасянето/постъпването им, но неналични в края на проверявания период. Същевременно по въпроса следва ли ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средствата за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество, с разпореждане от 15.10.2020 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 4/2021 г. на ОСГК, поради наличие на противоречива практика на ВКС. Отговорът на този въпрос по образуваното тълкувателно дело № 4/2021 г. е от съществено значение за правилното решаване на настоящия правен спор, поради което производството по делото следва да бъде спряно на основание чл.292 ГПК до постановяване на тълкувателно решение по тълк.дело № 4/2021 г. на ВКС, Гражданска колегия.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд,

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА производството по гр.д. № 1859/2021 г. на Върховния касационен съд, IV г.о., до постановяване на Тълкувателно решение по тълк.дело № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари