Определение №60285/28.06.2021 по дело №1485/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60285

  София, 28.06.2021 година

  Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Емилия Донкова гражданско дело № 1485 по описа за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на адв. Н. Г., като пълномощник на „Индиго“ ООД, гр. Казанлък, срещу въззивно решение № III-79, постановено на 12.07.2019 г. по в. гр. д. № 777/2019 г. по описа на Бургаския окръжен съд, с което е отменено решение № 99 от 14.01.2019 г. по гр. д. № 3038/2018 г. на Бургаски районен съд, в частта, с която е признато за установено по предявения от касатора срещу М. Т. И., отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, че ответницата не е собственик на следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор **** по кадастралната карта на [населено място], с площ 889 кв. м. и на поземлен имот с идентификатор **** по кадастралната карта на [населено място], с площ 882 кв. м., като вместо него е постановено ново по същество, с което отрицателният установителен иск е отхвърлен. Първоинстанционното решение е влязло в сила в частта, с която е отхвърлен предявения от дружеството срещу М. И. иск за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба, сключен с нотариален акт № 26, т.1, н. д. № 24/25.03.2011 г. /въззивната жалба на ответницата срещу решението в тази част е била оставена без разглеждане с влязло в сила определение/.

  В изложението към подадената касационна жалба се поддържа, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК по следните въпроси, формулирани от настоящата инстанция съобразно правомощията й по т.1 от ТР № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС: 1. обвързани ли са страните от констатациите в мотивите на влязло в сила решение, без да са събирани доказателства за фактите по настоящото дело; поддържа се противоречие с определение № 147/19.02.2019 г. по гр. д. № 3705/2018 г. на четвърто г. о.; 2. налице ли е органно представителство на ищцовото дружество в лицето на управителя Н. С., при положение, че с влязло в сила решение по т. д. № 617/2013 г. на Бургаския окръжен съд е прието за установено, че всички вписани на 24.02.2011 г. в търговския регистър по партидата на дружеството обстоятелства по взети решения на ОС от 06.01.2011 г. /включително избора на лицето за управител/, не съществуват; 3. кои констатации са приети за обвързващи – тези по цитираното търговско дело или по гр. д. № 8456/2011 г. на Бургаския районен съд.

  В писмен отговор в срока по чл.287, ал.1 ГПК ответницата по касационна жалба изразява становище, че не са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

  Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд в срока по чл.283 ГПК.

  При проверка по допускането на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира следното:

  Районният съд е бил сезиран с предявени от ищцовото дружество против ответницата отрицателни установителни искове. Ищецът твърди, че се легитимира като собственик на основание договори за покупко-продажба, сключени през 2004 г. и 2005 г. Вписаният като управител Н. С. се е разпоредил с процесните имоти от името на дружеството в полза на ответницата. С влязло в сила решение по т. д. № 617/2013 г. на Бургаския окръжен съд е прието за установено, че всички вписани на 24.02.2011 г. в търговския регистър по партидата на дружеството обстоятелства по взети решения на ОС от 06.01.2011 г., не съществуват. Предявен е и иск за прогласяване нищожността на сделката на следните заявени основания: липса на съгласие, противоречие със закона и накърняване на добрите нрави, който е отхвърлен, като в тази

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари