Определение №60284/29.06.2021 по дело №1072/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60284

  Гр. София, 29.06.2021 г

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  при участието на секретаря

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 1072 по описа за 2021 година.

  Производството е по чл. 274, ал. 3 от ГПК.

  „Беркут корпорейшън“ ЕООД обжалва определение № 100580 от 21.10.2020 г. по ч.т.д. 197/20 г. Апелативен съд – Бургас, с което е оставена без уважение частната му жалба срещу определение № 260170 от 29.09.2020 г. по т.д. 374/2020 г., Окръжен съд- Бургас за образувано от него исково производство, на основание чл. 130 от ГПК.

  Излага съображения за нарушение на материалния закон, изразяващи се в прието в противоречие на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД липса на право за обявяване на предварителен договор в окончателен в процедура по чл. 718 от ТЗ.

  Счита, че е нарушено и тълкуването на процесуалните норми, свързани с производството за пряко договаряне съгласно чл. 718 от ТЗ и правомощията на синдика, така както са определени в чл. 658 от ТЗ. Счита, че след като в правомощията на синдика е да сключи договор за продажба, то на по-голямо основание, може да се сключи и предварителен договор за продажба. Функцията на съда да даде съгласие по предложението на синдика за извършване на продажба по този ред, се отнасял към задължението на съда по администриране на производството по несъстоятелност. А в правоотношенията купувач, продавач, синдик се прилагали общите правила на ЗЗД.

  Въпросът за наличието на предварителен договор бил въпрос по същество.

  В изложението по чл. 284, ал.3 , т. 1 от ГПК поставя следните правни въпроси:

  1. При определяне на правния интерес от търсената защита следва ли да се съобрази различието между фактическия състав на сделката за осребряване на имуществото на несъстоятелния търговец от тази на продажбите чрез таен и явен търг, които приключват с властнически акт на съда по несъстоятелността – постановление за възлагане?

  2. Представлява ли продажбата чрез пряко договаряне по чл. 718 от ТЗ, способ за осребряване имуществото на длъжника, при който синдикът сключва договор за продажба на имуществено право от масата на несъстоятелността и за който се прилага общият облигационен правен ред, т.е. нотариален акт за недвижим имот, при който продавач по сделката е синдикът?

  3. Продажбата чрез пряко договаряне, регламентирана в глава 46, включва ли следните етапи/ определяне на условията на извършване на продажбата от събранието на кредиторите, респ. от синдика, извършване на нова оценка на вещта или правото, даване на разрешение за продажбата от съда по несъстоятелността, обявяване на продажбата, провеждане на преговори с потенциални купувачи, постигане на съгласие относно предмета, страните и цената, т.е. сключване на предварителен договор, сключване на окончателен договор?

  4. При уважаване на иска, съгласно чл. 362 от ГПК, съдът следва ли да постанови решение, което да замества окончателния договор, при условие, ищецът – купувач да изпълни свое поето насрещно задължение - заплащане на цената и ако той не изпълни задължението си, съдът по искане на ответника не обезсилва решението?

  5. Предвид характера на специалното исково производство, по обявяване на предварителен договор за продажба за окончателен дори и да приключи с уважително решение, накърнявало ли се е имуществото на длъжника – търговец в несъстоятелност, ако купувачът не престира дължимата по договора продажна цена? С постановяване на решението, включително в частта за заплащане на цената, постига ли се целта за осребряване на имуществото на длъжника?

  6. Производството по чл. 19 от ЗЗД спира ли се с откриване на производство по несъстоятелност и конститутивния иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД може ли да бъде предявен срещу дружество в несъстоятелност?

  7. С иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД реализира ли се преобразуващо, потестативно право, на страна в предварителния договор, който съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор и обективират ли се тези договорки относно съществените елементи на сделката в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари