*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация с Определение №437/31.05.2021 по дело №785/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Преклудирани ли са възраженията и доказателствените искания на страна в процеса, която оспорва истинността на документ пред въззивната инстанция, когато документът е представен пред първата инстанция, но не в оригинал или в заверен от страната препис, а бива заверен в резултат на указания, дадени от въззивния съд и след представянето на документа в заверен препис насрещната страна е направила доказателствени искания?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди двадесета и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 785 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

С определение № 437/31.05.2021 г. по касационна жалба на „Уникредит Булбанк“АД е допуснато касационно обжалване на решение № 260280/30.09.2020 г. по в.гр.д. № 3983/2019 г. по описа на Софийски градски съд, с което след отмяна на първоинстанционното решение е постановено друго, с което е отхвърлен предявения от касатора срещу С. С. К. и А. М. С., иск с правно основание чл.135 ЗЗД за обявяване за недействителен на договор за покупко-продажба на недвижими имоти, обективиран в нот.акт № ..., том ..., рег. № ...., дело № 1217/2013 г. на нотариус Г., в частта с която С. С. К. е продала на А. М. С. собствената си 1/2 ид.ч. от следните недвижими имоти: самостоятелен обект в сграда, находяща се в [населено място], [улица], представляващ подземен гараж №..... с идентификатор....... с площ от 17,34 кв. м. и 1,933% ид.части от поземлен имот с идентификатор ....... по кад.карта и кад.регистри, одобрени със Заповед № РД-....../............ г. на изп.директор на АГКК, целият с площ от 2 192 кв.м., принадлежащи към апартамент № ...... с идентификатор ..........

Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Твърди се, че съдът неправилно е приложил разпоредбата на чл.135, ал.3 ЗЗД, приемайки необосновано, че процесният договор за покупко-продажба е сключен в изпълнение на сключен между страните предварителен договор. Според касатора атакуваната с иска по чл.135 ЗЗД сделка не е сключена в изпълнение на задълженията на ответниците по сключен между тях предварителен договор. Поддържа се неправилност на извода на въззивния съд, че направеното от ищеца едва с отговора на въззивната жалба оспорване на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Определение №437/31.05.2021 по дело №785/2021 3
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    Преклудирани ли са възраженията и доказателствените искания на страна в процеса, която оспорва истинността на документ пред въззивната инстанция, когато документът е представен пред първата инстанция, но не в оригинал или в заверен от страната препис, а бива заверен в резултат на указания, дадени от въззивния съд и след представянето…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари