Определение №60283/28.06.2021 по дело №611/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60283

  гр. София,28.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч. т. д. N 611 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на адв. Б. З. като процесуален представител на Р. М. С. срещу определение № 2763 от 16.12.2020г., постановено по ч. т. д. № 4079/2020г. от Апелативен съд - София, с което е оставена без уважение частната му жалба срещу определение № 263 440 от 28.10.2020г. по гр.д. № 12053 / 2019г. на Софийски градски съд за оставяне без разглеждане на молбата му по чл.248, ал.1 ГПК - вх. № 32974/13.08.2020г., за изменение на решение № 4748 от 05.08.2020г. по същото дело в частта за разноските, чрез присъждане на адвокатско възнаграждение по чл.38 ЗА.

  Частният жалбоподател поддържа, че определението е неправилно, поради което се иска отмяната му. Твърди, че е налице изопачаване на даденото от деловодителя пред първоинстанционния съд обяснение, тъй като от него се установявало, че списъкът за разноските е бил приложен по делото, но деловодителката не може да даде обяснение в кой момент от процеса е бил представен списъка. Поддържа се, че доколкото няма доказателства кога е представен списъка, то следва да се приеме, че той е представен в срок, тъй като тълкуването следва да е в полза на правоимащия правен субект, което не е сторено. Сочи, че не е ясно въз основа на какви доказателства въззивният съд е приел, че списъкът за разноските е бил представен след последното по делото съдебно заседание. Твърди, че дадените от деловодителя обяснения не представляват годно доказателствено средство, тъй като представлява писмено свидетелстване за факти, което е процесуално недопустимо.

  Ответникът по частната жалба, ЗАД„Армеец”, не представя отговор на същата.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

  Частната касационна жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да потвърди първоинстанционното определение, с което молбата по чл.248, ал.1 ГПК е оставена без разглеждане, въззивният съд е приел, че молбата за изменение на първоинстанционното решение в частта за разноските е процесуално недопустима, поради непредставяне в срока до приключване на последното заседание на списък на разноските. Посоченото е, че с първоинстанционното решение ответникът е бил осъден да заплати сумата, претендирана от ищеца С. в исковата молба, като в частта за разноските е прието, че искането за присъждане на адвокатско възнаграждение при условията на чл.38 ЗА е неоснователно, тъй като не бил представен договор за правна помощ, от който да се вижда на кое от основанията в посочената разпоредба е било осъществено процесуалното представителство /присъдени са други разноски на ищеца в размер на 15 550 лева/. Решаващият състав на апелативния съд е заключил, че противно на твърденията на жалбоподателя, списък по чл.80 ГПК не е представен в посочения срок, което се установява от проверката на досието на делото в първоинстанционното производство. Списъкът по чл.80 ГПК на лист 14 от делото на САС е бил представен след постановяване на 05.08.2020г. на съдебното решение, за което свидетелстват обясненията на деловодителя на съдебния състав. Според този документ, „не е бил прешиван и прилаган по делото“, съгласно изискванията на чл.38, т.4 ПАС, тъй като нямал входящ номер от регистратурата, не бил описван в нито една молба, подадена от името на ищеца, нямал и белег от телбод в горния ляв ъгъл на листа. По молбата на адвокат З. „за да не се загуби спорния документ“, на 03.11.2020г. деловодителката прикачила документа към кориците на гр.д. № 2935/2020г.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари