Определение №60283/28.06.2021 по дело №5/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60283

  София 28.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 5/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. Р. Д. като пълномощник на Т. К. В. срещу въззивно решение № 285 от 25.02.2020 г. по в.гр.д. № 1767/2019 г. на Окръжен съд Варна.

  В жалбата са изложени оплаквания за неправилност на въззивното решение , като се поддържа, че същото е постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с обсъждането на свидетелските показания, необосновано е и противоречи на материалния закон.

  Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК като постановено в противоречие с практиката на ВКС по въпроса за задължението на съда да обсъди събраните по делото доказателства и да постанови решението си въз основа на тях, както и по въпроса относно приложението на презумпцията на чл. 69 ЗС дали в случаите, при които фактическата власт е придобита по съгласие между страните, предполага ли се, че от момента на установяването й тя представлява владение и че упражняващият фактическата власт държи имота за себе си. Жалбоподателката се позовава и на основанието по чл. 280, ал.2, изр. последно ГПК- очевидна неправилност.

  След подаване на касационната жалба жалбоподателката Т. К. В. е починала и на нейно място като страна по делото са конституирани наследниците й по закон Р. А. Г., Г. А. Г. и Б. А. Г..

  В писмен отговор на касационната жалба ответникът по касация И. б. Д. изразява становище, че не са налице сочените от жалбоподателката основания за достъп до касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  С обжалваното въззивно решение е потвърдено решение № 3587 от 02.08.2019 г. по гр.д. № 4050/2018 г. на Районен съд Варна, с което е отхвърлен предявеният от Т. К. В. против И. Б. Д. иск с правно основание чл. 108 ЗС за установяване правото на собственост на ищцата върху недвижим имот-самостоятелен обект с идентификатор ....., с адрес на имота [населено място],[жк], [жилищен адрес] с предназначение жилище, със застроена площ 51.98 кв.м, ведно с принадлежащото му избено помещение № ..... с площ 1.44 кв.м, и идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, и за осъждане на ответника И. Д. да й предаде владението върху този имот.

  След преценка на събраните по делото доказателства въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че с договор за придобиване на недвижим имот по реда на НДИ, сключен на 28.02.1991 г. процесният недвижим имот е бил закупен от К. Н. Г. по време на брака й с Р. А. Г., който е син на Т. К. В.. През 1992 г. Т. К. В. и съпругът й А. В. се преместили да живеят в процесното жилище, а синът й със семейството си отишли да живеят в апартамента на родителите в[жк]. След смъртта на съпруга си А. В. ищцата Т. В. продължила да живее в процесното жилище до 23.11.2018 г., когато в него бил извършен въвод във владение на купувача от публична продан по изп.д. № 20127190400257 на ЧСИ- Ст. Я.- И. Д..

  Съдът е приел за установено също, че върху процесния имот е била учредена договорна ипотека от К. Н. Г. и Р. А. Г. в полза на „Банка П. България” АД в качеството им на ипотекарни гаранти за обезпечаване на задължение на „А. 05” Е., представлявано от Т. Р. Г., към банката, произтичащо от договор за банков кредит. Установено е и не е било спорно между страните, че за събиране на вземането на банката по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари