Определение №60283/28.06.2021 по дело №1803/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60283

  гр. София, 28.06.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1803 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх. № 261374/18.03.2021 г., подадена от Н. Ш. Х. и А. С. Х. срещу решение № 260030 от 12.02.2021 г. по гр. д. № 423/2020 г. на Шуменския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 97 от 13.04.2020 г. по гр. д. № 1285/2019 г. на Районен съд – Нови пазар, поправено с решение по същото дело № 260019 от 15.09.2020 г.

  Въззивният съд е съобразил, че с решение № 97 от 13.04.2020 г. по гр. д. № 1285/2019 г., с допусната поправка на очевидна фактическа грешка в него с решение № 260019/15.09.2020 г., Районен съд - Нови пазар е отхвърлил предявения от А. С. Х. и Н. Ш. Х. срещу Е. К. С. иск по чл. 108 ЗС, за признаване за установено по отношение на ответника, че ищците са собственици на следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор *** по КККР на [населено място], общ. К., обл. Ш., с площ от 2 238 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес на имота: [населено място], общ. К., обл. Ш., [улица], ведно с построените в същия сгради: сграда с идентификатор ****, със застроена площ от 17 кв. м, брой етажи - 1, с предназначение -селскостопанска сграда; сграда с идентификатор ****, със застроена площ от 39 кв. м, брой етажи - 1, с предназначение - жилищна сграда, еднофамилна; сграда с идентификатор ****, със застроена площ от 35 кв. м, брой етажи - 1, с предназначение - селскостопанска сграда, при граници на поземления имот: имоти ***, ***, ***, ***, *** и ***, и за осъждане на ответника да предаде на ищците владението на горния недвижим имот.

  Намерил е първоинстанционното решение за валидно и допустимо, въпреки приетото от Районен съд – Нови пазар, че е сезиран с обективно съединени искови претенции по чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 108 ЗС, като е приел, че и дадената правна квалификация, и постановеното решение съдържат единствено необходимото за ревандикационния иск произнасяне по принадлежността на спорното право на собственост (установителен диспозитив), и по осъдителния петитум за предаване владението на вещта (втората част от иска по чл. 108 ЗС), от което следва, че първата съдебна инстанция е разгледала и се е произнесла именно по предявения с исковата молба иск с правно основание чл. 108 ЗС. Окръжен съд – Шумен е визирал, че Районен съд - Нови пазар е сезиран с искова претенция по чл. 108 ЗС, предявена от А. С. Х. и Н. Ш. Х. срещу Е. К. С.. Ищците сочат в исковата молба, че са собственици по давност и наследство на недвижим имот в [населено място], за което притежават нотариален акт № 86, том I, дело № 169/1988 г. на НПРС, който преди това бил собственост на бащата на ищеца Н. Х.. По регулационния план на селото имотът представлява УПИ * в кв. 3, който урегулиран съдържа 1 685 кв. м, ведно с построените в него къща, сайвант и трайни насаждения, а по действащата кадастрална карта на селото имотът е с идентификатор*** с площ от 2 238 кв. м, ведно със сградите в него: сграда с идентификатор **** със застроена площ от 17 кв. м, с предназначение - селскостопанска сграда, сграда с идентификатор **** със застроена площ от 39 кв. м, с предназначение -жилищна сграда, и сграда с идентификатор **** със застроена площ от 35 кв. м, с предназначение

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари