Определение №60282/24.06.2021 по дело №941/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60282

  гр. София, 24.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№941 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.3 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на „БПИ“ АД срещу определение №100610 от 05.11.2020 г. по ч.т.д.№203/2020 г. на АС Бургас. С обжалваното определение е потвърдено определение №713 от 14.07.2020 г. по т.д.№59/2020 г. на ОС Бургас, с което производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване на т.д.№60/2020 г. на ОС Бургас с окончателен съдебен акт.

  В частната касационна жалба са наведени доводи за неправилно приложение на разпоредбата на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, като в изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по въпроси, които се свеждат до следния, уточнен от настоящата инстанция въпрос: Следва ли с оглед общия принцип за бързина в производството по несъстоятелност, производството по иск по чл.694, ал.3 от ТЗ, предявен от лице с неприето в производството по несъстоятелност вземане, да се спре на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, до приключване на производството по предявения от същия ищец иск по чл.694, ал.2 от ТЗ. Поддържа се, че въпросът е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

  Ответникът по частната касационна жалба „Инвестбанк“ АД заявява становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване, евентуално за неоснователност на жалбата.

  Останалите ответници не заявяват становище.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и становищата на страните, намира следното:

  Частната касационна жалба е допустима - подадена е от надлежна страна, в срока по чл.275, ал.1 ГПК, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно определение.

  За да потвърди определението на ОС Бургас, с което е спряно производството по т.д.№59/2020 г. /образувано по предявен от „БПИ“ АД срещу „Еврокапитал България“ ЕАД /н/ и „Ивестбанк“ АД иск по чл.694, ал.3 от ТЗ за установяване несъществуването на вземания на банката, включени в списъка на приетите вземания на кредиторите на дружеството в несъстоятелност/, до приключване на т.д.№60/2020 г. на ОС Бургас /образувано по предявен от „БПИ“ АД срещу „Еврокапитал България“ ЕАД /н/ иск по чл.694, ал.2 от ТЗ за установяване съществуването на предявени, но неприети вземания на ищеца/, въззивният съд е приел, че активно легитимиран да предяви иск на основание чл.694, ал.3 от ТЗ е само кредитор, който оспорва съществуването на вземане на друг кредитор против длъжника. Посочил е, че ако предявеното вземане на едно лице не е прието от синдика, респективно от съда след разглеждане на възражение, или ако съществуването на това вземане не бъде установено с отделен иск по чл. 694 от ТЗ, предявилото вземането лице няма качеството на кредитор и следователно не може да води иск, с който да оспорва съществуването на вземането на друг кредитор. В този смисъл е достигнал до извод, че делото по иск по чл.694, ал.2 от ТЗ е с преюдициално значение за делото по иск по чл.694, ал.3 от ТЗ, предявен от същия кредитор, като е изложил и съображения, че решението по иск по чл.694, ал.1-3 от ТЗ има установително действие в отношенията между длъжника, синдика и всички кредитори в производството по несъстоятелност, поради което да се допусне оспорване на вземанията на други кредитори от лица, които не са кредитори, би означавало да се допусне хипотетичната възможност лица без законен интерес да блокират на практика производството по несъстоятелност и да злепоставят интересите на кредиторите с безспорни вземания.

  Настоящият състав намира, че касационно обжалване не може да бъде допуснато.

  Спрямо формулирания в изложението въпрос не се установява наличие на поддържаното от касатора селективно основание по чл.280,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари