Определение №60282/25.06.2021 по дело №734/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60282

  гр. София, 25.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на седми април, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 734/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх. № 260023/04.01.2021 г. на Г. К. Е., чрез процесуалния представител адвокат Г. Г. П., срещу въззивно решение № 260121/27.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 639/2020 г. по описа на Окръжен съд - Русе. Поддържат се оплаквания, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са изложени твърдения за очевидна неправилност на решението, както и за наличие на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Поставят се въпросите: 1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства; 2. Длъжен ли е съдът да следи служебно за нищожност на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор; 3. Следва ли да се считат за възражения от заинтересована страна твърденията на ищеца в исковата молба за нищожност на относими към правния спор сделки; 4. Трябва ли в производството по иск с правно основание чл. 108 ЗС ли ответникът да докаже възражението си за изтекла в негова полза придобивна давност; 5. Неоспорването на нищожността на сделки от страна на ответника, изключва ли от предмета на спора тези обстоятелства и следва ли те да бъдат доказани от ищеца в производството по чл. 108 ЗС.Твърди, че по тези въпроси обжалваното въззивно решение противоречи на следната практика на ВКС: решение № 609/15.01.2009 г., постановено по т. д. № 323/2008 г. по описа на ВКС, ТК, I т. о.; т. 2А на ТР № 4/2014 г. от 14.03.2016 г. по тълк. д. № 4/2014 г. на ОСГК на ВКС; решение № 152/13.09.2011 г. на II т. о. на ВКС по т. д. № 950/2009 г.; решение № 551 от 13.09.2010 г. по гр. д. № 669/2009 г. на I г. о. на ВКС; решение № 9 от 23.01.2012 г. по гр. д. № 251/2011 г. на I г. о. на ВКС.Касаторът сочи наличие и на основанието по чл.280,ал.2 ГПК за допускане касационно обжалване на въззивното решение.

  Ответникът по касационната жалба – П. В. В. не е подал писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г. о., констатира следното:

  С обжалваното решение е потвърдено решение № 260049/27.08.2020 г., постановено по гр. д. № 7276/2019 г. на Районен съд - Русе, с което е отхвърлен предявеният от Г. К. Е. против П. В. В. иск с правно основание чл. 108 ЗС за осъждане на ответника да предаде владението върху недвижим имот, представляващ магазин № 22, находящ се в търговско-административен комплекс „Х.“ в [населено място], [улица], първи подземен етаж, състоящ се от търговско помещение и тоалетна, със застроена площ от 25,50 кв. м.

  Въззивният съд е приел за установено по делото, че придобитият от ищеца имот по предварителен договор от 17.02.2000 г., обявен за окончателен с влязло в сила съдебно решение и придобитият от публична продан при ЧСИ Г. от ответника имот са идентични. Към момента на предявяване на иска

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари