Определение №60281/16.07.2021 по дело №1867/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60281

  София, 16.07.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на осми юни, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател : МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ

  ч. гр. дело №1867/2021 г.

  Производството е образувано по частна жалба на Т. Л. Д., [населено място], срещу определение №86 от 18.03.2021 г. по ч. гр. дело №543/2021 г. на Върховния касационен съд, IV г.о. в частта, с която е оставена без разглеждане молбата и за отмяна на влязлото в сила решение № 26 038/ 16.11.2020 г. по гр.д. № 2236/ 2020 г. на Окръжен съд – Пловдив.

  Частната жалба е депозирана в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

  С определение №86 от 18.03.2021 г. по ч. гр. дело №543/2021 г. на Върховния касационен съд, IV г.о. е обезсилено разпореждане № 264 450/ 21.12.2020 г. по гр.д. № 16130/ 2019 г. на Районен съд – Пловдив за връщане на молбата за отмяна и е оставена без разглеждане молбата на Т. Л. Д. за отмяна на влязлото в сила решение № 26 038/ 16.11.2020 г. по гр.д. № 2236/ 2020 г. на Окръжен съд – Пловдив. Делото пред състава на IV г.о. е образувано само по частната жалба на Т. Л. Д. срещу разпореждане № 264 450/ 21.12.2020 г. по гр.д. № 16130/ 2019 г. на Районен съд – Пловдив, с което е върната молбата и за отмяна на влязло в сила решение № 26 038/ 16.11.2020 год. по гр.д. № 2235/ 2020 год. на Окръжен съд – Пловдив. Недопустимо е в рамките на това ч.гр. дело, което е с точно определен предмет, да се прави преценка по реда на чл.307, ал.1 ГПК за допустимостта на молбата за отмяна и то още преди да е осъществена процедурата по чл.306 ГПК.

  Молбата за отмяна се подава чрез първоинстанционния съд. В чл.306 ГПК са посочени точно правомощията на този съд по администриране на молбата за отмяна. Съдът извършва проверка за редовност на молбата за отмяна, която трябва да отговаря на изискванията на чл. 260 и чл. 261 ГПК, към които разпоредби препраща чл. 306, ал.1 ГПК. При констатация, че тя не отговаря на изискването за съдържание и/или не са представени съответните документи към нея, както и че не съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна, съдът я оставя без движение, като дава едноседмичен срок за отстраняване на констатираната нередовност. При неотстраняване в срок на нередовностите на молбата за отмяна се прилага разпоредбата на чл. 286 ГПК. Молбата се връща на страната, като разпореждането за връщането и подлежи на обжалване. Съобразно разпоредбата на чл.307, ал.1 ГПК, след като вече молбата за отмяна е администрирана от първоинстанционния съд, ВКС се произнася по допустимостта на молбата за отмяна в рамките на образувано и разпределено на принципа на случайния подбор гражданско дело в закрито заседание /чл.9 ЗСВ/. Проверката обхваща: подлежи ли атакуваният акт на отмяна по реда на чл.303 ГПК; молбата изхожда ли от легитимирано лице; спазен ли е преклузивният срок за подаване на молбата за отмяна ; дали подадената молба е редовна.

  Ето защо обжалваното определение трябва да бъде отменено.

  По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІII г.о.

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОТМЕНЯ определение №86 от 18.03.2021 г. по ч. гр. дело №543/2021 г. на Върховния касационен съд, IV г.о. в частта, с която е оставена без разглеждане молбата на Т. Л. Д., [населено място], за отмяна на влязлото в сила решение № 26 038/ 16.11.2020 г. по гр.д. № 2236/ 2020 г. на Окръжен съд – Пловдив.

  Делото да се изпрати на Районен съд – Пловдив за администриране молбата на Т. Л. Д., [населено място], за отмяна

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари