Определение №60280/25.06.2021 по дело №1251/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60280

  гр. София, 25.06.2021 год.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети май две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 1251 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288, във вр. с чл. 280 ГПК.

  В. А. М. и А. Г. М., чрез адв. Р. Б., обжалват въззивното решение от 3.11.2020 год. по гр. д. № 1056/2020 год. на Благоевградския окръжен съд, с което е потвърдено първоинстанционното решение от 1.07.2020 год. по гр. д. № 1795/2019 год. на Благоевградския районен съд. С него е отхвърлен предявеният от касаторите срещу Д. А. О. иск за установяване на собствеността им и предаване на владението върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***** по кадастралната карта на [населено място], с площ 69.44 кв., при описаните в решението граници.

  Касаторите поддържат оплаквания за неправилност на въззивното решение поради противоречие с материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост на направените изводи с искане за отмяната му и вместо това искът им бъде уважен, с присъждане на направените разноски.

  В приложеното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК поддържат наличието на основанията по чл. 280, ал. 1, т. т. 1 и 3 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение по формулираните въпроси: 1.Длъжен ли е въззивният съд да разгледа оплакванията във въззивната жалба, като анализира всички относими към спора доказателства в тяхната взаимна логическа връзка и последователност, да обсъди всички факти и обстоятелства, като формира самостоятелни изводи по тях и реши спора по същество – с позоваване на противоречие с множество цитирани решения на ВКС по чл. 290 ГПК, както и с ТР № 1/2001 год. на ОСГК на ВКС, т. 19, ТР № 1/2013 год. на ОСГТК на ВКС, т. 2.

  2. Допустимо ли е въззивният съд да се позовава на мотивите на друго съдебно решение досежно приетите за установени факти и обстоятелства по това дело – с довод за липса на съдебна практика по този въпрос.

  3. Как следва да бъдат индивидуализирани недвижимите имоти, които са в регулация и за които има влязла в сила кадастрална карта, както и на какви условия трябва да отговаря самостоятелният обект на право на собственост, в т. ч. и да бъде жилищен такъв по смисъла на пар. 5, т. 39 ЗУТ и пар. 1, т. 1 ЗКИР – с позоваване на противоречие по този въпрос с решение № 261 от 23.10.13 год. по гр. д. № 3777/13 год. на І г. о. и решение № 147 от 17.08.11 год. по гр. д. № 377/10 год. на І г. о. на ВКС.

  Касаторите излагат съображения относно съпоставянето на продажбата на спорния имот в тяхна полза преди издаване на постановлението за възлагане на ЧСИ, като вписването на възбраната върху цялата сграда не обосновава направения от съда извод за липса на легитимацията им като собственици. Считат, че предмет на публичната продан са останалите два етажа от сградата.

  Ответникът Д. А. О. в писмен отговор, чрез адв. Сп. В., оспорва наличието на релевираните основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, респ. оспорва жалбата като неоснователна.

  Върховният касационен съд, в настоящият си състав, при проверката за допустимост на касационното обжалване, въз основа на данните по делото, намира следното:

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срока по чл. 283 ГПК от надлежна страна в производството, срещу съдебен акт, подлежащ на касационно обжалване и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК.

  Въззивният съд, за да потвърди първоинстанционното решение, с което е отхвърлен предявения иск за собственост, приел, че ищците, сега касатори, не се легитимират за собственици на релевираното

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари