Определение №60279/27.07.2021 по дело №951/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60279

  [населено място], 27.07.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на петнадесети юли през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Н. ч. т. д. №951 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.3 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на И. Н. И. - Р. срещу определение №2837/29.12.2020г., постановено по в.ч.гр.д. №4196/2020г. на Софийски апелативен съд, ГО, 11 състав, с което е потвърдено определение от 26.10.2020г. за връщане на исковата молба и прекратяване на производството по т. д. №1885/2020г. на Софийски градски съд, ТО.

  Частната касационна жалбоподателка моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Счита за неправилни изводите на въззивния съд, че решенията на общото събрание на ответното дружество, с което не са приети предложените от управителя проекти за решения, не съставляват решения по смисъла на чл.74 от ТЗ, тъй като не пораждат правни последици. Счита,че в случая са налице негативни решения, а не липса на решения изобщо.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК, като обуславящи изхода на делото по смисъла на чл.280, ал.1 от ГПК са формулирани следните правни въпроси: 1. Представляват ли решенията, с които се отхвърля предложението по точка от дневния ред, решения на общото събрание на съдружниците по смисъла на чл.74 от ТЗ? 2. Допустим ли е иск на основание чл.74 от ТЗ при наличие на решения, представляващи отхвърляне на предложението от дневния ред на общото събрание, но взети от лица, които не притежават качеството съдружник в търговското дружество? Каква е целената правна последица от успешното провеждане на конститутивния иск по чл.74 от ТЗ?

  Частната касационна жалбоподателка поддържа, че първият въпрос е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Допускането на касационно обжалване по втория въпрос поддържа на основание по чл.280, ал.1, т.1 от ГПК с твърдение, че посоченият въпрос е разрешен в противоречие със задължителната практика на ВКС в Тълкувателно решение №1/06.12.2002 г. по т. д. №1/2002 г. на ОСГК на ВКС, както и решение №186/30.01.2017 г. по т. д. № 2410/2015 г. на ВКС, І т. о., определение №411/02.08.2017 г. по ч. т. д. № 1024/2017 г. на ВКС, І т. о. Позовава се и на очевидна неправилност на обжалваното определение.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и доводите по чл.280, ал.1 от ГПК, приема следното:

  Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да потвърди обжалваното пред него определение за прекратяване на производството по предявения от И. И. - Р. срещу "Бизнесленд" ООД иск по чл.74 от ТЗ, съставът на Софийски апелативен съд е приел, че исковете с правно основание чл.74 ал.1 от ТЗ са конститутивни - уважаването им има за последица правна промяна, която се състои в отмяна на правните последици, произтичащи от решения на общото събрание на търговско дружество, поради което допустим предмет на иск по чл.74 ал.1 от ТЗ е само решение, което поражда такива правни последици /създава, променя или прекратява права и задължения/. Споделил е извода на първоинстанционния съд, че решенията на ОС, чиято отмяна се претендира /отхвърляне на предложение да бъде направена допълнителна парична вноска от всеки от съдружниците, отхвърляне на предложение за решение да бъде продаден недвижим имот на дружеството и отхвърляне на предложение за възлагане на управителя да предприеме всички действия за продажба на имота/, не пораждат правни последици, а по съществото си не представляват и решения на общото събрание на дружеството по смисъла на чл.74 от ТЗ, тъй като не представляват изявления от името

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари