Определение №60279/24.06.2021 по дело №1315/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Определение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60279

  С.

  София, 24.06.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14.04.2021 година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

  ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

  Владимир Йорданов

  разгледа докладваното от съдия Йорданов

  гр.дело № 1315 /2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. М. А. и А. М. Я. срещу въззивно решение № 519 от 30.12.2019 г. по гр.д. № 688 /2019 г. по описа на Русенския окръжен съд, постановено при ново разглеждане на делото, в частта му, с която е отменено решение на Районен съд Бяла с което са отхвърлени установителни искове на М. М. Я. срещу А. М. А. и А. М. Я. за собственост по наследство и давност на 1 /3 ид.ч. от три поземлени имота (посевни площи) в [населено място] и искането по чл.537,ал.2 ГПК за отмяна на нотариален акт за собственост над 2 /3 ид.ч. и вместо това е постановено друго, с което искът е уважен, както и искането по чл.537,ал.2 ГПК за отмяна на констативен нотариален акт относно удостовереното право на собственост в размер на 1 /3 от правото на собственост.

  Въззивното решение не е обжалвано и е влязло в сила в останалата част.

  Насрещната страна М. М. Я. в писмен отговор оспорва наличието на основания за допускане на касационно обжалване.

  Жалбата е допустима, тъй като е обжалвано въззивно решение по искове за собственост на недвижим имот, за които не съществува ограничение за касационно обжалване.

  Въззивното решение е постановено след изпълнение на указанията, дадени при първото разглеждане на делото на Върховният касационен съд за отстраняване на нередовности в исковата молба – да уточни правопораждащите правото на собственост факти.

  Ищецът твърди, че трите процесни имота са били в собственост на неговата майка М. Х. и след нейната смърт през 2008 г. двете ответници А. М. А. и А. М. Я. - негови сестри без основание са се снабдили с констативен нотариален акт за собственост по наследство и давност за целите имоти. Ищецът иска да бъде установено, че той е собственик по наследство на 1 /3 ид.ч. от имотите и к.н.а. да бъде отменен за тази 1 /3 ид.ч.

  Въззивният съд е приел за установено от правна страна следното:

  Майката и наследодателка на ищеца и двете жалбоподателки – ответници е придобила процесните три поземлени имота, като след реституцията им и споразумение със сестра си през 1994 г. ги е владяла като свои до смъртта си през 2008 г.

  Не се установява до 2008 г. друг да е владял и своил имотите. Не се установява в частност жалбоподателките А. М. А. и А. М. Я. да са владели имотите в сочения от тях период от време – от 1999 г. до 2015 г., когато са ги продали на третия ответник.

  Като анализира съдържанието на констативния нотариален акт от 2011 г., с който ответниците А. М. А. и А. М. Я. са признати за собственици на процесните имоти въззивният съд установява, че те са се позовали на изтекла в полза на М. Х. придобивна давност и на наследство от нея, както и на придобиването от нея (М. Х.) по давност на идеалните части на останалите наследници на починалите наследодатели.

  Нотариалният акт за собственост на ответниците е оспорен от М. Я. относно удостоверените с него права.

  Въззивният съд приема, че легитимиращото му действие е оборено в частта, в която на А. М. А. и А. М. Я. са признати права, придобити по давностно владение на идеалните части, останали в наследство от М. Х. в полза на останалия и наследник – ищецът М. Я..

  Така е защото до 08.03.2008 г. М. Х. е била жива и е владяла имотите, а след смъртта и и до издаване на нотариалния акт на 20.07.2011

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари