Определение №60279/25.06.2021 по дело №1108/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60279

  гр. София, 25.06.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като изслуша докладваното от съдията Николова гр. д. № 1108/2021 год. по описа на ВКС, II г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288, във вр. с чл. 280 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на Н. Н. Т., чрез адв. В. Н. от АК - София, срещу решение № 1262 от 26.10.2020 год. по въззивно гр. д. № 2109/2020 год. по описа на Окръжен съд – Бургас. С него е потвърдено в обжалваната му част първоинстанционното решение № 70 от 09.03.2020 год., постановено по гр. д. № 1278/2018 год. на Районен съд - Несебър, с която е отхвърлен искът на Н. Н. Т. за осъждане на ответника Д. Н. В. за предаване на владението върху недвижим имот, представляващ 1/2 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор ***, целият с площ 541 кв. м., ведно със самостоятелен обект, представляващ жилище – апартамент на първия етаж от двуетажната двуфамилна жилищна сграда с идентификатор ***** с площ 101 кв. м.

  В касационната жалба се релевират касационните отменителни основания по чл. 281, т. 3 ГПК - неправилност поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В изложението към жалбата по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се поддържа наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване по въпросите: 1. „Законна ли е сградата построена от ответника, като се има предвид, че моя доверител Н. Н. Т., като собственик на 1/2 идеална част от парцела, не е учредявал право на строеж на никого?“; 2. „На какво законно основание и правилно ли Бургаски окръжен съд, а преди него и Несебърски районен съд възнаграждават ответника със заграбените от него 26 кв. метра от жилищната площ собственост на Н. Н. Т.?; 3. „Представлява ли съществено нарушение на съдопроизводствените правила неизпълнението от съда на задължението му по чл. 7, ал. 1 ГПК, да съдейства на страните за изясняване на делото от фактическа и правна страна?“; 4. „Представлява ли съществено нарушение на съдопроизводствените правила неизпълнението от съда на задължението му по чл. 10 ГПК, да съдейства на страните за установяване на фактите, които са от значение за решаване на делото?“. Според касатора отговорите на въпросите са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

  Ответникът, в писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, оспорва жалбата и поддържа, че не са налице основания за допускането ѝ до касационно обжалване. Претендира присъждане на направените в настоящото производство разноски за адвокатска защита.

  Върховният касационен съд, в настоящия състав на II г. о., като обсъди доводите на страните намира следното:

  Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  Видно от мотивите към обжалваното решение, ищецът основава претенцията си на твърдението, че в площта от 101 кв. м. на закупения от него на публична продан имот /първи жилищен етаж от сграда № 1 в процесния поземлен имот/ се е включвала, освен площта на етажа от 75 кв. м., така и площта от 26 кв. м. на изградената до него сграда № 2. Правният интерес от водене на иска е обоснован с твърдението, че сграда № 2 попада понастоящем в рамките на построената от ответника жилищна сграда, поради което моли за предаване на владението върху тези 26 кв. м. За да постанови решението, въззивният съд е приел, че от събраните и обсъдени от него доказателства се установява, че площта на закупения на публична продан от ищеца първи жилищен етаж е била 75 кв.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари