Определение №60278/24.06.2021 по дело №613/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  8

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60278

  София, 24.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 613/2021 година.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от Б. Г. Г., Г. П. Г. и З. П. Г., чрез адв. Д. Г. Г., ВАК, против решение № 260641 от 20. 10. 2020 г. по в. гр. д. № 1035/2020 г. на Варненския окръжен съд, ГО, 5 с-в, с което е потвърдено решение № 4777 от 8. 11. 2019 г. по гр. д. № 11711/2019 г. на ВРС, с което е отхвърлен предявеният от Б. Г. Г., Г. П. Г. и З. П. Г. срещу Д. Г. Ю. иск с правно основание чл. 34 ЗС, за допускане съдебна делба между страните, при квоти 1/3 ид.ч. общо за ищците и 2/3 ид.ч. за ответника, на поземлен имот с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], ведно с построените в него сгради – еднофамилна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 34 кв.м. и РЗП 68 кв.м. с идентификатор .... и гараж със застроена площ от 27 кв.м. и с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място]. Излагат се съображения за неправилност на решението, поради постановяването му в нарушение на чл. 299 ГПК, при необоснованост на извода за идентичност между имотите, предмет на процесния иск и на иска, по който са били постановени влезлите в сила решения, както и в нарушение на пар. 4 и сл. ПЗР ЗСПЗЗ. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 2 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение.

  Ответникът по касационната жалба Д. Г. Ю., чрез адв. П. С. С., изразява становище за липса на основания по чл. 280 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение, правилност на същото и неоснователност на касационната жалба. Претендира присъждане на разноски за настоящата инстанция.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

  Делото има за предмет предявен от Б. Г. Г., Г. П. Г. и З. П. Г. срещу Д. Г. Ю. иск с правно основание чл. 34 ЗС, за допускане съдебна делба на поземлен имот с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], ведно с построените в него сгради – еднофамилна двуетажна жилищна сграда със застроена площ 34 кв.м. и РЗП 68 кв.м. с идентификатор .... и гараж със застроена площ от 27 кв.м. и с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], между ищците и ответника, при дялове: общо 1/3 ид.ч. за ищците (по 1/9 ид.ч. за всеки от тях) и 2/3 ид.ч. за ответника. Твърди се, че ищците са придобили собствеността върху 1/3 идеална част по наследство от П. В. Г. и реализирано право на изкупуване по пар. 4а и сл. ПЗР ЗСПЗЗ на 600 кв.м. от имота. Ответниците били придобили 2/3 ид.ч. по наследство от И. Г. М., починал и оставил за законни наследници децата си В. И. Р. Р. И. М. и Л. И. Б., и реституция по ЗСПЗЗ - влязло в сила решение за възстановяване на собствеността № 124/20. 10. 1993 г. на ПК – Каварна. С влязло в сила решение по гр. д. № 45/1999 г. на Варненския районен съд, 12 с-в, бил отхвърлен предявеният от В. И. Р. против Б. Г. Г., Г. П. Г. и З. П. Г. иск с правно основание чл. 108 ЗС, за установяване на собствеността на ищцата В. И. Р. върху 1/3 ид.ч. от процесния имот, на основание наследяване на И. Г. М. и реституция по ЗСПЗЗ. С влязло в сила решение по гр. д. № 350/2009 г. на Варненския окръжен съд, недопуснато до

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари