Определение №60278/21.06.2021 по дело №588/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60278

  гр. София, 21.06.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на петнадесети юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 588 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 275, ал. 2 връзка с чл. 262, ал. 3 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на Л. В. В. от [населено място] чрез адв. В. Д. срещу определение № 199 от 09.11.2020г. по т. дело № 2273/2019г. на Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, с което е върната като нередовна подадената от Л. В. В. частна жалба вх. № 11517/27.08.2020г. по регистъра на Софийски апелативен съд срещу определение № 100 от 17.06.2020г. по т. дело № 2273/2019г. на ВКС, ТК, Първо отделение.

  Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на обжалваното определение поради неговата незаконосъобразност. Релевира доводи, че частна жалба вх. № 11517/27.08.2020г. по регистъра на Софийски апелативен съд е подадена от процесуалния представител на частния жалбоподател – адв. В. Д., на електронния адрес на съда в срок, като е подписана с електронен подпис. Поддържа, че разпореждането на съда за отстраняване нередовностите на частната жалба са изпълнени в срок относно внасянето на държавна такса, а останалите указания не са изпълнени, тъй като не са законово регламентирани основания за оставяне на частната жалба без движение по следните съображения: 1/ частната жалба е подписана от процесуалния представител с електронен подпис, към който приложение намират Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/ и Регламент /ЕС/ № 910/2014г. на Европейския парламент и Съвета от 23.07.2014г. относно електронната идентификация; 2/ частната жалба не е изпратена в препис за насрещните страни, но доколкото е изпратена по електронна поща, е невъзможно същата да бъде в няколко екземпляра, а е следвало деловодителят да разпечата документа в необходимите екземпляри; 3/ поради подаване на частната жалба по електронна поща няма доказателства за подаването й с пощенски плик или други документи за изпращането й по поща. Частният жалбоподател моли определението да бъде отменено и частната жалба да бъде разгледана.

  Ответникът „Интердейта България“ ООД, [населено място] чрез процесуален представител адв. И. Я. К. оспорва частната жалба и поддържа становище за правилност на обжалваното определение по съображения, изложени в писмен отговор, поради което моли същата да бъде оставена без уважение.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:

  Частната жалба е процесуално допустима - подадена е от легитимирана страна в предвидения в чл. 275, ал. 1 ГПК едноседмичен срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт.

  Разгледана по същество, тя е неоснователна.

  С определение № 100 от 17.06.2020г. по т. дело № 2273/2019г. на ВКС, ТК, Първо отделение съдебният състав е оставил без разглеждане подадените от „Арес К.“ ООД и Л. В. В. касационни жалби срещу решение № 920/19.04.2019г. по т. дело № 313/2019г. на Софийски апелативен съд в частта, с която са уважени предявените от „Интердейта България“ ООД искове по чл. 99 във връзка с чл. 79 ЗЗД за заплащане на главница в размер 18 474 лв. и договорна лихва в размер 1 326,60 лв., не е допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение в останалата част относно уважения иск по чл. 92 ЗЗД за заплащане на неустойка в размер 43 686,72 лв. и касаторите „Арес К.“ ООД и Л. В. В. са осъдени да заплатят на „Интердейта България“ ООД на основание чл. 78, ал. 1 ГПК разноски в размер 5 000 лв. Препис от определението е връчен на Л. В. на 19.08.2020г. и е получен от процесуалният му

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари