Определение №60277/24.06.2021 по дело №1870/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60277

  гр. София, 24.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр.д. № 1870/2020г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на В. П. Н., П. И. П., Д. И. К., Й. И. П., И. Е. С. и С. Е. Ц. срещу въззивно решение № 593 от 12.12.2019г., постановено по в.гр.д.№ 212/2019г. на Великотърновския окръжен съд, с оплаквания за недопустимост и неправилност поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл.281, т.2 и т.3 ГПК.

  С обжалваното решение въззивният съд е отменил решение № 1226 от 12.12.2018г. по гр.д. № 1392/2017г. на Великотърновския районен съд в уважителната му част, с която по предявените от касаторите искове с правна квалификация чл.124, ал.1 ГПК е признато за установено, че А. В. А. не е собственик на УПИ ** в кв.28 по плана на [населено място], общ.В.Т.; В. А. И. не е собственик на 7/8 ид.части от този имот, а Г. И. В. не е собственик на УПИ ** в кв.28, и вместо това е отхвърлил като неоснователен иска срещу В. А. В. за 7/8 ид.части от част от поземлен имот с пл.№ * в стр. кв.28 по плана на [населено място], с площ от 2830 кв.м, за която са отредени УПИ ** и УПИ **; иска срещу А. В. А. за посочения имот изцяло, както и иска срещу Г. И. В. относно УПИ ** в кв.28 изцяло.

  С решение от 26.02.2021г., постановено по реда на чл.247, ал.1 ГПК, първоинстанционното решение е потвърдено в частта, с която е отхвърлен искът на касаторите против В. А. И. за признаване за установено, че тя не е собственик на останалата 1/8 ид.част от УПИ ** в кв.28.

  По делото е установено, че ищците в първоинстанционното производство са наследници по закон на Ц. Н. К., починал на 18.04.1977г., който с договор за покупко-продажба, обективиран в нот.акт № 163/1937г., е закупил пет недвижими имота, сред които двор от 1 дка в [населено място] с къща, плевня и други постройки, и нива с лозе от 7 дка, м.”К. с.”, в землището на същото село, при посочени в акта граници на имотите. Към момента на сключване на договора е бил в сила регулационен план на селото от 1936г., според който от посочените имоти са образувани парцели **, **, **, **, ** и ** в кв.28 и парцели ** и ** в кв.33, като къщата и плевнята са попаднали в парцел ** в кв.28, с площ 2830 кв.м. С нот.акт № 32/1967г. Ц. Н. К. е продал на А. И. Я., наследодател на ответницата В. А. В., дворно място от 1 дка с къща и плевня, при посочени в акта стари и актуални граници. На 18.05.2007г. И. А. Б., спрямо който производството по делото е прекратено, се е снабдил с констативен нотариален акт за собственост по отношение на съседния на притежаваните от него имоти – УПИ ** в кв.28. На 28.08.2009г. В. А. И. е предявила установителен иск за собственост срещу него, като се е позовала на наследствено правоприемство от баща си А. И. Я. и придобиването на имота от негова страна с договора от 1967г. С влязло в сила решение от 21.05.2010г. по гр.д.№ 2960/2009г. на Великотърновския районен съд искът е уважен само за придобитата от нея по наследство 1/8 ид.част от имота – УПИ ** в кв.28, тъй като тя не е единствен наследник на А. И. Я., като на основание чл.537, ал.2 ГПК е отменен констативния нотариален акт. С нот. акт 1235/2012г. ответникът А. В. А. /син на първата ответница/ е признат за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари