Определение №60277/12.07.2021 по дело №1637/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60277

  София, 12.07.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК ,Трето г.о.,в закрито заседание на пети юли през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева ч.гр.дело № 1637 по описа за 2021 год.за да се произнесе,взе предвид следното:

  Производството е по чл.274 ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на Й. Г. С. чрез адв.С. М. срещу определение № 260106 от 25.02.21г.по ч.гр.дело № 52/21г.на Варненския апелативен съд.С него е потвърдено определение № 260117 от 17.12.20г.по гр.дело № 245/20г.на Окръжен съд – Търговище, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на иска по чл.69 СК.

  В изложението към касационната жалба се сочи основанието по чл.280 ал.1 т.3 ГПК за допускане на въззивното определение до касационно обжалване по следните въпроси: Нарушено ли е правото на зачитане на личния и семейния живот на жалбоподателката ; Нарушени ли са висшите интереси на детето; Възможно ли е майката на детето да предяви иск за установяване на произход от бащата след допуснато пълно осиновяване на детето.

  Върховният касационен съд,състав на Трето гражданско отделение, като прецени наличието на основанията по чл.280 ал.1 т.3 ГПК,приема следното:

  Предявен е иск от Й. Г. С. за установяване произхода на малолетното й дете К., родено на 27.02.19г. от ответника Ф. Т. С..В хода на първоинстанционното производство съдът е констатирал, че с влязло в сила решение № 84 от 3.07.20г.по гр.дело № 155/20г.на Окръжен съд- Търговище е допуснато пълно осиновяване на детето К. Й. С. по реда на чл.100 СК.

  Предвид данните за пълно осиновяване на детето, въззивният съд е приел,че ищцата няма правен интерес от предявяване на иск по чл.69 СК за установяване произход от бащата.

  В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване жалбоподателката, за да обоснове допускане на касационно обжалване по чл.280 ал.1 т.3 ГПК, сочи, че поставените от нея въпроси са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитие на правото. Доводите са неоснователни.Съгласно чл.71 СК не може да се търси произход, докато не се обори наличният произход.Разпоредбата не е неясна, противоречива или непълна и по приложението й има създадена съдебна практика, която не се нуждае от промяна.Невъзможността да се търси произход, преди да е оборен наличния титул за произход е едно от проявленията на принципа за стабилност на произхода – ППВС № 5/78г.Постановлението е прието при действието на отменения Семеен кодекс от 1968г.,но приетото в него положение не е загубило сила.

  В случая твърдението на ищцата, че е баща на детето е ответникът, не може да бъде установено, тъй като е недопустимо е припознаване на дете с установен произход, каквото е осиновеното дете. Това са рамките, които създава българското законодателство и съдът е призван да правораздава съгласно разпоредбите на закона.

  Обжалваното определение е постановено в съответствие с практиката на ВКС,поради което не следва да се допуска до касационен контрол.

  Предвид на горното,ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,­Трето г.о.

  О П Р Е Д Е Л И :

  НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване определение № 260106 от

  25.02.21г.по гр.дело № 52/21г.на Варненския апелативен съд.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари